👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till frö Åk 4

Skapad 2021-04-06 11:28 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
En planering som följer NTA-lådan Från frö till frö.
Grundskola 4 – 6 Biologi
I detta arbetsområde kommer vi arbeta med NTA-lådan Från frö till frö. Du ska få kunskap om vad en växt behöver för att utvecklas. Du ska få lära dig om bin och växters samspel i naturen.

Innehåll

Det här kommer du få lära dig i området:

 • vad en växt behöver för att kunna växa
 • fotosyntes
 • pollinering
 • människans beroende av växter
 • människans beroende av insekter
 • en växts livscykel
 • hur en bisamhälle fungerar samt hur bin och blommor samspelar med varandra

 

Hur kommer du får lära dig:

 • göra enkla experiment
 • dokumentera undersökningar i text, bild och tabeller
 • tolka information i faktatexter

 

Hur ska du får visa dina kunskaper:

 • Du deltar i diskussioner.
 • Göra undersökningar efter en planering, bl a genom att så och sköta din planta.
 • Dokumentera din plantas utveckling och jämföra dina med andra.
 • Du ska visa dina kunskaper även skriftligt genom att göra ett läxförhör i begrepp.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Från frö till frö

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersökningar
Genomför och planerar undersökningar av växter och bin
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Jag genomför undersökningarna på ett säkert sätt. Jag kan med hjälp planera en egen undersökning.
Jag genomför undersökningarna på ett säkert sätt. Jag kan med lite hjälp planera en egen undersökning.
Jag genomför undersökningarna på ett säkert och effektivt sätt. Jag kan planera en egen undersökning.
Dokumentera undersökningar
Skriver och ritar om undersökningarna
 • Bi  A 6
 • Ke  A 6
Jag skriver och ritar på ett enkelt sätt om mina undersökningar med viss hjälp.
Jag skriver och ritar om mina undersökningar.
Jag skriver och ritar utförligt om mina undersökningar och deras resultat.
Ekologiska samband
Ger exempel på ekologiska samband - hur växter och djur hör ihop. Använder biologins begrepp (t.ex. fotosyntes, pollinera, ståndare, pistill).
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Jag kan ge exempel på några ekologiska samband och använder enkla ord i mina förklaringar.
Jag kan ge exempel på flera ekologiska samband och använder några av biologins begrepp.
Jag kan ge exempel på flera ekologiska samband och använder flera av biologins begrepp.
Söka information, skapa texter
Söker information, skriver och ritar om det jag lär mig
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Jag kan med hjälp av en vuxen söka information och skriva eller rita om det jag lär mig.
Jag kan självständigt söka viss information och skriva enkla texter eller rita om det jag lär mig.
Jag kan självständigt söka information och skriva längre texter och rita om det jag lär mig. Jag använder flera källor och bedömer dem.