👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friidrott åk2- 3

Skapad 2021-04-06 11:45 i Gläntanskolan Helsingborg
Idrott och hälsa åk. Friidrott
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa åk 2-3 – Friidrott . V 14-15 höjdhopp( inomhus) v 16-18 60 m, kast med liten boll, längdhopp, stöta kula, 400m och stafett. Vi kommer även att prata om löpteknik och hur man ska kasta/ stöta. Hur planerar jag ett 400 m lopp så att jag ska orka hela varvet. Vad ska jag tänka på när jag springer 60m?

Innehåll

Idrott och hälsa åk 3 – Friidrott

 

Förmågor/Syfte

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Genomföra de olika friidrottsmomenten.( praktiskt och teoretiskt)

Kunna förbättra resultat efter feedback och tips.

 Använda kroppen för rörelse. Använda kroppen för sammansatta och komplexa rörelsemönster.

Reflektera och värdera vad gäller orsaker och konsekvenser i friidrottsutförandet. Värdera fysiska aktiviteters betydelse för livsstil och hälsa utifrån både ett individ och samhällsperspektiv. Jämför skillnader och förändring i resultaten och kommunicera med läraren.

 

 Undervisning/hur?

Vi går igenom genomförande och tekniker i de olika friidrottsmomenten.

Vi genomför alla de olika friidrottsmomenten

.

 

Bedömning

Deltar i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.

Utför olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden.

 

 

 Centralt innehåll, enligt Lgr 11

Inom Idrott och hälsa (Friidrott) kommer följande innehåll behandlas:

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med de  7 friidrottsdisciplinerna kulstötning, längdhopp samt höjdhopp, 60 m, 400 m, kast med liten boll och stafett. Vi kommer utföra detta i både inne och utemiljö

-Rörelse Olika lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

-Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

-Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.