👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Rymden!

Skapad 2021-04-06 12:39 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Fysik
Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta om rymden där vi ska lära oss om de olika planeterna, hur himlakropparna som jorden, månen och solen påverkar vår levnadsstandard på jorden och hur de påverkar dag, natt, månad, år och årstider. Vi kommer även att kika på vad dåtidens astronomer kom fram till och hur det har påverkats och ändrat vår syn på världen.

Innehåll

Syftet: 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar till att  använda sig av fysiska begrepp inom rymden, granska information, kommunicera och kritiskt granska källor. Eleverna ska även lära sig att tolka och förstå hur olika himlakroppar påverkar oss på jorden genom dåtida och nutida fysiska upptäckter. Undervisningsmål: 

När vi är klara med arbetsområdet, rymden ska du:

 1. Kunna förklara hur vår planet och månen rör sig.

 2. Kunna förklara vad dag, natt, år och årstider betyder.

 3. Känna till några av människans upptäckter i rymden och användning av satelliter och deras betydelse.

 4. Kunna namnge olika sätt att mäta tiden.

 5. Söka fakta och vara källkritisk till denna fakta. 

 6. Användning av faktan för att framställa planscher. 

 

Hur ska vi göra detta? 

Genomgångar 

Filmer

Faktatexter

Faktasökning

Diskussioner 

Experiment

Kahoot

Grupparbete 

Test/ProvGrupparbetet: 

Ni kommer att bli uppdelade i grupper och i era grupper kommer ni att bli tilldelade en planet som ni ska söka fakta om. Ni ska skapa en plansch med bilder och fakta så era kompisar kan lära sig om er planet. 

Här övar vi på fakta sökning med kritiskt tänk. 

 

Test/prov: 

Vi kommer ha ett prov som kommer att handla om jordens, månens, solens rörelse och hur de påverkar dag, natt, månad, år och årstider här på jorden. Vi kommer även att test kunskapskravet om tidigare forskares upptäckter inom astronomin. 

 

Bedömning: 

 • din delaktighet i grupparbetet och fakta sökandet samt framställningen av planschen. 

 • det skriftliga provet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Fysik - Astronomi

Bedömningen avser

Otillräckliga kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att
• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, I arbetet med planschen om planeterna.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Förmåga att
• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö I arbetet med planschen om planeterna.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda in- formationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Förmåga att
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. I det skriftliga provet.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Förmåga att
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. I det skriftliga provet
Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Förmåga att
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. I det skriftliga provet
Eleven kan också berätta om några natur- vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.