👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment: Kemiska processer och Lavalampan

Skapad 2021-04-06 12:33 i Linneans förskola Östersund
Förskola
Röda gruppen utforskar kemiska processer tillsammans samt skapar två lavalampor.

Innehåll

VAD

Barnen ska få möjlighet att utforska och erfara olika kemiska processer kopplat till naturvetenskap. Vi gör experiment där kemiska processer synliggörs med hjälp av citronvatten, bikarbonat och karamellfärg. 
Vi skapar även två Lavalampor med hjälp av matolja, vatten, karamellfärg och brustabletter. Genom lavalamporna kan vi lyfta begreppet densitet och visa hur oljan och vattnet separeras och skapar lager. 

 • Kemi
 • Matematik
 • Samtala
 • Problematisera
 • Reflektera
 • Färger

HUR

Ansvarig pedagog dukar upp för en stund av experimenterande. Vi startar med att utforska kemiska processer som innefattar att det bubblar över och börjat fräsa när allt blandas samman. Sedan går vi över till Lavalamporna där densitet kan synliggöras på ett lätt sätt.
Undertiden  ställer pedagogen nyfikna frågor till barnen för att få fatt i deras tankar, reflektioner och observationer. 

-Vad tror ni kommer att hända?
-Varför händer det?
-Vatten och olja, hur går de ihop? Varför tror ni att det blir så?
-Vart kommer bubblorna ifrån?

 

Pedagogen dokumenterar barnens tankar och reflektioner i skrift och med ipaden. Att ge barnen möjlighet att vara med och dokumentera sina lärandeprocesser tillsammans med andra barn och vuxna bidrar till att de kan börja observera sitt förändrade kunnande. De blir då delaktiga i sitt eget lärande. 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18