👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde Naturvetenskap/teknik, miljö

Skapad 2021-04-06 13:08 i Lövhyddans förskola Alingsås
Förskola
Våra 1-3åringar ska få uppleva naturen och naturvetenskap samt olika tekniska uppfinningar i sin omgivning.

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

 

Syfte - Varför?


Utifrån årshjulet ska vi nu arbeta med fokusområdet miljö, naturvetenskap/teknik.

Vi ser att barnen visar stort intresse för skogen samt för allt som växer i naturen. Därför ska våra 1-3åringar få uppleva naturen på olika sätt.  

Vi ser också att flera av barnen är intresserade av att tända/släcka lampor, öppna skåp, lådor och dörrar. De undersöker sin omgivning. För att stimulera detta vidare ska vi skapa en tekniktavla med olika tekniska uppfinningar som barnen kan undersöka. 

Vi fortsätter även att erbjuda undervisning där barnen får möjlighet att utveckla sitt språk, detta bland annat genom matematiken. 

 

Mål:

Utifrån årshjulet ska vi arbeta med naturvetenskap/teknik och miljö och de mål i läroplanen som rör naturvetenskap och teknik.


Vårt utvecklingsområde för året rör barns språkliga utveckling så detta kommer att vävas in i undervisningen kring naturvetenskap/teknik.

Specifika mål för denna planering finns längre ned. 


Var är vi? (Nuläge)

 

När vi kommer ut i skogen märker vi hur barnen blir mer aktiva, de klättrar, åker kana i löven och kastar löv mm. De uppmärksammar även blommor som växer och att det kommer knoppar på träd och buskar. 

Flera av barnen är intresserade av att undersöka tekniska ting i sin omgivning. De tänder/släcker lampor, öppnar skåp, lådor och dörrar mm.  

 

Vart ska vi?

 

Vi har en barngrupp med 1-3åringar. Vi vill erbjuda en utbildning där barnen får uppleva naturen och naturvetenskap på olika sätt. 


Genom vår tekniktavla vill vi stimulera barnens intresse för tekniska uppfinningar, på ett för dem säkert sätt. 

Med undervisningen vill vi ge barnen möjlighet att utöka sitt ordförråd med naturvetenskapliga och tekniska begrepp. 


Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

Vi ska:

 • vistas i skogen
 • besöka djuren i Nolhaga
 • Skräpplockning för att ta hand om vår natur
 • utföra olika naturvetenskapliga experiment
 • plantera
 • skapa en tekniktavla med bl.a. en klocka, dragkedja, haspar, hjul mm. 
 • benämna och prata om olika naturvetenskapliga fenomen och tekniska uppfinningar. 

 

 • Vi kommer att bedriva undervisningen både inomhus och utomhus och använda oss av naturen som lärmiljö. 

 

Dokumentationen sker genom bilder/filmer, dokumentationsvägg, anteckningar, barnens reflektioner och unikum. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18