👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet vt-21

Skapad 2021-04-06 13:43 i Häggvallskolan Tjörn
Vi kommer att lära mer om vad elektricitet är, hur det tillverkas idag och var det används. Du kommer också att få veta mer om vilka energikällor som är miljövänliga och vilka som inte är det.
Grundsärskola 7 – 9 Teknik Naturorienterande ämnen
När vi arbetar med elektricitet kommer du att få lära mer om vad elektricitet är, hur det tillverkas och används. Du kommer också att få veta mer om vilka energikällor som är miljövänliga och inte.

Innehåll

Arbetsområde:

 Elektricitet finns överallt i vårt samhälle idag. När vi arbetar med detta arbetsområde kommer du att få lära mer om vad elektricitet är, hur det tillverkas och används. Tillsammans och på egen hand kommer du att genomföra naturvetenskapliga undersökningar. Du kommer också att få veta mer om hur vi i framtiden ska skapa elektricitet på ett hållbart sätt.

Konkreta mål:

:

 • Berätta om och visa på var elektricitet används i vårt samhälle.
 • Koppla en elektrisk krets för att tända en lampa.
 • Koppla en elektrisk krets med en strömbrytare.
 • Medverka till att berätta med hjälp av bild vad elektricitet är.
 • Berätta om vilka energikällor som är miljövänliga och vilka som inte är det.
 • Förklara några av begreppen energikälla, kopplingsschema, atom, elektron och statisk elektricitet.
 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Undersöka hur elektricitet fungerar när du kopplar en lampa, en strömbrytare eller en liten motor.
 • Berätta och förklara olika begrepp som vi gått igenom.
 • Berätta om miljövänliga och inte miljövänliga energikällor.

 

Undervisning:

När vi arbetar med området kring elektricitet kommer vi:

 • Undersöka hur en elektrisk kretsfungerar och kan kopplas för att tex. tända en lampa eller motor.
 • Leta efter elektricitet i vår närmiljö.
 • Titta på filmer om vad elektricitet är och hur det fungerar. .
 • Visa modeller och bilder på hur en atom kan se ut.
 • Titta på filmer om olika energikällor och sortera dessa utifrån vad de behöver för att skapa energi.
 • Med enkla experiment skapa elektricitet.
 • Undersöka vilka material som leder elektricitet.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas. Hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  NO  7-9
 • Kärnkraft, fossila- och förnybara bränslen. Deras betydelse för vår energianvändning i samhället och deras för- och nackdelar när det gäller miljön.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval, för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  E 9
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven föra enkla resonemang om samhällets energikällor och ge delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  C 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  C 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse.
  Tk  C 9
 • Eleven för också enkla resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
  Tk  C 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 9