👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet på bondgården

Skapad 2021-04-06 14:12 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3)
Vi kommer att få lära oss om vad som sker på en bondgård under året och fakta om djur och grödor på bondgården.

Innehåll

Målet med undervisningen är att känna till:

 • de vanligaste djuren på en bondgård
 • några olika namn på medlemmar i djurfamiljerna
 • vilken nytta vi har av de olika djuren
 • vad som odlas på en bondgård
 • kunna läsa och skriva korta faktatexter

 

Vad kommer vi att arbeta med och hur:

 • samtala om bondgårdens djur.
 • läsa faktaböcker om djuren.
 • se på faktafilmer, diskutera dess innehåll 
 • göra  egna texter och bilder om livet på bondgården. 
 • göra studiebesök på en bondgård

 Nyckelord: vi samlar dessa under arbetets gång och samtalar kring dessa 

Detta kommer bedömas-

Din förmåga att:

 • förstå och samtala om var vi får vår mat ifrån
 • samtala om matens väg från bondgård till butik
 • redovisa fakta om ett bondgårdsdjur
 • kunna förklara några nyckelord

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1