👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leklust

Skapad 2021-04-06 14:52 i Ottfjällets förskola Östersund
Förskola
Leken väcker lust och engagemang till att lära och utvecklas.

Innehåll

Bakrund 

(Varför)

Kommunen har leken som ett prioriterat område just nu.

 

Mål

(Vad vill vi?) 

Vi vill se hur barnen använder lekens grundregler.

Metod

(Hur gör vi?)

Vi kommer att genomföra lekar i mindre grupper vid olik tillfällen.

Som pedagog ska vi både observera, delta och regissera. 

Anki har en grupp på onsdag, Lena på torsdag och Moa på fredag.

Vid den frialeken kommer vi som pedagog att spontant delta vid olika tillfällen.

På skolgruppen leker vi ofta regellekar.

Även på våra samlingar före lunch planerar vi in vissa lekar ibland.

 

Uppföljning & utvärdering

(Hur blev det?)

 

Analys & utveckling

(Varför blev det så? Hur går vi vidare?)

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18