👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text, Klara svenskan 4

Skapad 2021-04-06 15:05 i Tångaskolan Falkenberg
Instruerande text
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Nu ska vi jobba med instruerande texter! Instruerande texter skrivs för att ge tydliga och enkla instruktioner. Exempelvis när du ska följa ett recept eller spela ett spel. Vi lär oss hur instruerande texter är uppbyggda och vad man ska tänka på när man planerar en instruerande text.

Innehåll

Mål:

- Du ska lära dig:

- skriva rubrik, bakgrund, lista och stegvisa instruktioner.

- skriva korta, tydliga meningar.

- skriva med tidsord eller imperativ.

- skriva ämnesspecifika ord.

- skriva prepositioner.

- urskilja symboler.

- ge och ta en muntlig instruktion steg för steg utifrån bilder.

- förtydliga en instruktion med hjälp av kroppsspråket.

- tala tydligt.

- urskilja den instruerade textens struktur.

- känna igen ett recept.

- urskilja ämnesspecifika ord i en instruktion.

- källkritiskt granska en bild.

- urskilja prepositioner.

 

I undervisningen:

Vi ska läsa instruerande texter och lyssna på instruktioner och lära oss vad som kännetecknar en instruerande text till innehåll, struktur och språkliga drag.

Vi skriver en egen instruerande text om en lek eller ett spel, ett recept eller en praktisk instruktion (hur man borstar tänderna)

Vi läser en klasskompis instruktion och ger förslag på förbättringar och ge beröm för textens styrkor.

Vi tar emot respons från en klasskompis och bearbetar den egna texten text utifrån responsen. 

 

Du ska:

- Planera och skriva instruerande text(er) som du får respons på.

- Läsa igenom instruktioner och särskilja rubrik, beskrivning och instruktion.

- öva dig i viktiga begrepp såsom: rubrik, struktur, introduktion, instruktion, beskrivande verb, infinitiv, imperativ, kronologisk ordning, tidsord samt ämnesspecifika ord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6