👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

New What's up - unit D: Holidays

Skapad 2021-04-06 16:52 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Planering för Engelska i åk 4. Bok New What's up
Grundskola 4 Engelska
It's holiday time and the Clarks are going on vacation. They are going to Barbados. Let's go with them!

Innehåll

Innehåll

  Mål

  När arbetsområdet är slut ska du:

  • kunna benämna olika färger.
  • kunna benämna olika möbler.

  • kunna berätta var olika saker finns i ett rum (prepositioner) och kunna förstå när någon berättar. 

  • kunna berätta om vad man kan göra på en badstrand och förstå när någon annan berättar.

  • kunna benämna olika kläder. 

  • kunna berätta vad olika människor har på sig och kunna förstå när någon annan berättar. 

  • kunna skriva en dialog.

  Arbetssätt

  • Vi leker lekar, för att inspirera till att våga och vilja använda det engelska språket mer.
  • Vi tränar glosor tillsammans och enskilt.
  • Vi arbetar i arbetsboken och textboken tillsammans, i par och enskilt.

   

  Du får visa dina kunskaper genom att:

  • Muntliga och skriftliga diagnoser av det eleverna har tränat på. 

  • Hörövningar med frågor.

  • Aktivt delta under lektionerna. 

  Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
   En  4-6
  • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
   En  4-6
  • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
   En  4-6
  • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
   En  4-6
  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
   En  4-6
  • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
   En  4-6
  • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
   En  4-6
  • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
   En  4-6
  • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
   En  4-6
  • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
   En  4-6
  • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
   En  4-6

  Matriser

  En
  Kunskapskrav engelska åk 1-6

  F (insats krävs)
  E
  C
  A
  Förstå tal
  Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  Förstå skrift
  Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  Redogöra, kommentera & agera
  Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Välja & använda strategi
  Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  Formulera sig i tal
  Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  Formulera sig i skrift
  Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  Uttrycka sig muntligt
  Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  Uttrycka sig skriftligt
  Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.