👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext - läsa

Skapad 2021-04-06 18:48 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Grundskola 4 – 6 Svenska

Innehåll

Läsa faktatext åk 5 vt -21

 

Vad?

Centralt innehåll:

·       Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

·       Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare.

·       Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

 

Hur?

      Läraren går igenom och modellerar typiska drag för texttypen och olika lässtrategier.

      Eleverna samarbetar efter olika strukturer i grupp och par med uppgifter från läromedlet Klara svenskan.

Varför?

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna

·       utvecklar språket för att tänka, kommunicera och lära.

·       utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa.

 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

·       läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

·       urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

 

 

Kunskapskrav:

Eleven har/kan...

 

använda lässtrategier på ett

 

i huvudsak fungerande sätt

 

ändamålsenligt sätt

 

ändamålsenligt och effektivt

 

kan göra sammanfattningar av olika texters innehåll som är

 

enkla och kronologiska

 

utvecklade

 

välutvecklade

 

När?

V. 15-16