👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fä Världens befolkning - Demografi

Skapad 2021-04-06 18:50 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 9 Geografi
Aldrig tidigare i jordens historia har det bott så många människor på jordens yta. Detta område besvarar frågor som: Varför bor människor där de bor? Hur ser befolkningen ut i olika länder, hur har den sett ut och hur tror man att den kommer att förändras i framtiden?

Innehåll

Konkretiserade mål

När detta arbetsområde är klart är målen att du:

- kan föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen.

- kan använda demografiska begrepp så som demografi, tätbygd, glesbygd, nativitet, mortalitet, naturlig folkökning/folkminskning, migration, emigration, immigration, urbanisering, kåkstad, flykting, asyl, den demografiska transitionsmodellen och befolkningspyramider.

- kan undersöka olika delar av världen när det gäller demografiska frågor så som nativitet, mortalitet och migration.

- kan redogöra för förslag på hållbara lösningar på demografiska problem så som stor naturlig folkökning.

Undervisning - arbetssätt

Vi lär oss med hjälp av genomgångar med bildstöd, vi arbetar med strukturerade lektionsplaneringar som visar hur du ska ta dig an texter och uppgifter. Vi diskuterar de uppgifter vi arbetar med i helklass och grupper. 

Elevinflytande 

Det är viktigt för oss lärare vad du tycker om undervisningen, efter vissa lektioner kommer du därför att få ge feedback (svara på en fråga, exit ticket, formulär).

Bedömning

Vi bestämmer tillsammans när vi ska ha våra bedömningstillfällen och du kan få hjälp med kompensatoriska hjälpmedel som t ex talsyntes, tal till text och utökad tid när vi har dessa bedömningar. Du får i god tid ut träningsuppgifter så att du vet vad du ska kunna och vad som bedöms. Bedömning kan ske genom prov (resonerande/kunskaps- och begreppstester), inlämningsuppgifter, diskussioner. En allsidig bedömning görs genom ett brett och varierat underlag.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Världens befolkning - Demografi

Rubrik 1

På väg mot...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav 1
Resonemang
Eleven för ännu inte enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen.
Kunskapskrav 2
Begrepp
Eleven kan ännu inte använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kunskapskrav 5
Undersökning
Eleven kan ännu inte undersöka omvärlden och använda kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Kunskapskrav 8
Redogörelse
Eleven kan ännu inte resonera om demografiska hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser vägs in.
Eleven kan resonera om demografiska hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser vägs in.
Eleven kan resonera om demografiska hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser vägs in.
Eleven kan resonera om demografiska hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser vägs in.