👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsråd fritids 3-6

Skapad 2021-04-07 09:21 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 6
På fritidsrådet får du möjlighet att diskutera och påverka fritidsverksamheten genom att komma med egna önskemål, lyssna och inspireras av andra samt vara delaktig i de beslut som tas.

Innehåll

Vi kommer att genomföra fritidsrådet en gång i månaden. Alla elever som har fritidshemsplats kommer att få möjlighet att delta, diskutera och påverka tillsammans med pedagoger. Innehållet under fritidsrådet kommer att variera beroende på vad som är aktuellt. Vid varje möte kommer vi att utse en ordförande och en sekreterare. Under mötets gång visar vi på smartboarden, dagordning och anteckningar.

Lärmål.

 

  • öka förståelse för demokrati
  • respektera andras åsikter

  • argumentera
  • kompromissa
  • lyssna och framföra sina åsikter

Planering av utvärdering.

 Utvärdering av fritidsråd sker nästa möte. Då följer vi upp det vi diskuterat och beslutat.

 Elever får komma till tals hur de upplever fritidsråden.

 

 

 

 

Matriser

LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM

Vilka förmågor ska utvecklas? Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Ny nivå
Markera en eller flera av förmågorna...
...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Ny rubrik

Ny nivå
Ny aspekt