👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologisk mångfald och evolution, vt 21

Skapad 2021-04-07 09:28 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Arbetsområdet handlar om olika organismgrupper, mångfald, evolution och människans roll i naturen.
Grundskola 7 Fysik Kemi Biologi
Vad finns det för levande organismer i naturen? Vad har de kommit ifrån? Vad är biologisk mångfald? Varför är den viktig? Vad är din roll i det hela?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi jobbar med arbetsområdet under vårterminen. Vi kommer att ha genomgångar, laborationer, diskussioner och praktiska övningar. Du får jobba med biologiboken och gärna söka information även i andra källor. Sidhänvisningar, länktips och en mera detaljerad veckoplanering hittar du i biologiplaneringen på 7-9ans webbplats. Det blir ett skriftligt prov på torsdag vecka 8.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Matriser

Fy Bi Ke
Bedömning på området Biologisk mångfald och evolution

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Utvecklas i att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
1. Att diskutera naturbruksfrågor, motivera ställningstaganden, beskriva konsekvenser
Du kan diskutera frågor som rör naturbruk och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan diskutera frågor som rör naturbruk och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan diskutera frågor som rör naturbruk och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Utvecklas i att genomföra systematiska undersökningar i biologi
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
9. Dokumentation av undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Utvecklas i att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen
Evolutionens mekanismer och uttryck. Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin. Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
10. Kunskaper om arter, organismgrupper, biologisk mångfald och evolution och användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper om arter, organismgrupper, biologisk mångfald och evolution och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om arter, organismgrupper, biologisk mångfald och evolution och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om arter, organismgrupper, biologisk mångfald och evolution och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Utvecklas i att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen
Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
13. Förståelse av människans påverkan på naturen
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen.