👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet för 100 år sedan

Skapad 2021-04-07 09:43 i Vifolkaskolan F-6 Mjölby
Grundskola 1 Musik Svenska SO (år 1-3)
Livet för 100 år sedan Hur var det att gå i skolan då? Hur levde familjerna på landsbygden och i staden? Följ med tillbaka i tiden tillsammans med Astrid Lindgrens olika karaktärer

Innehåll

Målet med undervisningen

Vi kommer att arbeta med temat "Livet för 100 år sedan".

Du ska: 

 • ·       Kunna göra några jämförelser mellan livet förr och nu
 •      Kunna berätta något om kyrkans roll i samhället förr.
 •         Kunna berätta något om skolan förr i tiden.
 •      Känna till hur en tidslinje fungerar och vad dåtid, nutid och framtid betyder.
 • Känna till några av Astrid Lindgrens karaktärer

Så här ska vi arbeta

Vi kommer:

 • Titta på filmer som visar hur livet såg ut för ungefär 100 år sedan
 • Vi kommer läsa faktatexter
 • Diskutera det vi läst och sett
 • Titta på en tidslinje på viktiga saker som hänt de senaste 100 åren
 • Titta på foton från hur det såg i skolan förr
 • Läsa berättelser som beskriver livet för 100 år sedan
 • Göra jämförelser  mellan förr och nu genom att se filmer och läsa  några av Astrid Lindgrens berättelser.
 • Sjunga sånger med anknytning till Astrid Lindgrens karaktärer

 

Bedömning:

Vi kommer lyssna på dig då  så du deltar i klassens diskussioner då det gäller att se likheter och skillnader förr och nu.

Du ska kunna skriva några enkla faktameningar som visar att du kan återge några likheter och skillnader från förr till nutid, skolan och kyrkans roll i samhället.

Du ska på ett enkelt sätt redogöra för din tidslinje som du gjort tillsammans med de vuxna hemma.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1