👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller åk 8

Skapad 2021-04-07 10:36 i Mariaskolan Stockholm Grundskolor
Under det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om genren noveller. Vi läser, analyserar, skriver en egen novell samt ger varandra kamratrespons.
Grundskola 8 Svenska
Under det här området får du fördjupa dig i genren novell. En novell är en kort skönlitterär text som berättar om en händelse med få personer. Den utspelar sig oftast under kort tid och har alltid en tydlig konflikt och vändpunkt. Du kommer få läsa, analysera, diskutera, skriva en egen novell, samt bearbeta din egen novell.

Innehåll

 

Innehåll:

Vad kännetecknar en novell? Vi läser, analyserar, tolkar, samtalar och du skriver  en egen novell som sedan bearbetas utifrån respons.  

 

Syfte:

Arbetsområdet ska syfta till att du utvecklar din förmåga att:

- Läsa och analysera skönlitteratur för olika syften (bl.a. få kunskap om novellen som genre, skapa läslust, formulera åsikter och tankar om texter, få möta texter som kan utveckla den egna identiteten samt förståelse för omvärlden)

- Utveckla din skriftliga förmåga och förmåga att skriva berättande texter (skapa och bearbeta texter, följa språkliga normer och anpassa språk och innehåll utifrån novellens genre)

- Formulera dig och kommunicera i tal (diskutera novellers innehåll och språk)

 

Så här visar du vad du lärt dig:

 Du svarar på frågor muntligt och skriftligt där du visar att du förstått texterna vi läser.

Du skriver en egen novell som du sedan bearbetar till innehåll och form (du har en ”rätt in i novellen- inledning, du gör någon återblick, du har minst tre gestaltningar, en person- och en miljöbeskrivning, du vet hur man gör dialog i din novell)

 

 

Bedömning:

Du blir bedömd efter innehåll, struktur och språk i din novell.

 

Lycka till!

Matriser

Sv
Noveller åk 8

E
C
A
Innehåll
Din text fungerar som en novell efter viss bearbetning Eleven skriver en novell med enkla beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt enkla berättargrepp. Din novell innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Din text fungerar som en novell. Den följer reglerna för vad som är typiskt för genren Eleven skriver en novell med utvecklande gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp.
Din text fungerar mycket väl som en novell. Den följer väl reglerna för vad som är typiskt för genren Eleven skriver en novell med välutvecklande gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Novellens dramaturgi är enkel. Novellen är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Texbindningen är enkel
Novellens dramaturgi är relativ komplex. Novellen är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering, inledning, avslutning och rubrik. Texbindningen är utvecklad.
Novellens dramaturgi är komplex. Novellen är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning, avslutning och rubrik. Texbindningen är välutvecklad
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak språkreglerna för skiljetecken och stavning. Tempusbruket stör inte förståelsen av novellen.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Du följer språkreglerna relativt väl för skiljetecken, grammatik och stavning.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i novellen väl. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Du följer språkreglerna väl för skriftspråkets normer för skiljetecken, grammatik och stavning. skiljetecken, grammatik