👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Capítulos del 1 al 10

Skapad 2021-04-07 11:02 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola F Moderna språk - språkval
Vi lär oss: Hälsningsfraser, köpa glass/läsk, syskon, vad man gillar, husdjur, klassrumfraser, berätta om sig själv och sin familj, färger, vänster/höger, kläder, beskriva personers utseende och kläder, berätta om en dag och tala om sin fritid.

Innehåll

-Hälsningsfraser

-Köpa glass/läsk,

-Syskon

-Vad man gillar

-Husdjur

-Klassrumfraser

-Berätta om sig själv och sin familj

-Färger

-Vänster/höger/i mitten

-Kläder

-Beskriva personers utseende och kläder

-Berätta om en dag och tala om sin fritid. 

Uppgifter

  • Muntlig redovisning. En dialog.

  • Hörövning

Matriser

M2
Muntlig redovisning Spanska

F
E
D
C
B
A
Innehåll
Detaljer-helhet Röd tråd Tydlighet
Talar väldigt kortfattat och/eller utifrån inövad text Röd tråd saknas Är osäker på att formulera sig så att samtalet/presentationen kommer av sig
Talar med sammanhang Röd tråd finns delvis Uttrycker egna tankar och känslor Bra balans mellan detaljer och helhet
Begripliga men enkla meningar Röd tråd finns Är osäker på att formulera sig så att samtalet/presentationen kommer av sig
Talar med sammanhang, ledigt och personligt En tydlig röd tråd finns Fylligt och välbeskrivet innehåll
Uttal
Intonation
Uttalet är otydligt och svårbegripligt Uttalet ligger långt ifrån språkområdets intonation/accent
Uttalet är klart och tydligt Bra intonation/accent
Uttalet är begripligt Uttalet närmar sig språkområdets intonation/accent Svensk intonation
Uttalet är väldigt nära eller specifikt för språkområdets intonation/accent
Ordförråd
Ordförrådet har brister Har svårt för att formulera sig Använder svenska ord
Ordförrådet är aktivt och någorlunda varierat Ordförrådet är anpassat till ämnet
Ordförrådet är enkelt Kan använda enkla fraser
Ordförrådet är utvecklat och varierat Ordförrådet är väl anpassat till ämnet
Språkriktighet
Meningsbyggnad Grammatik
Förstörande fel som leder till att man missförstår Det förekommer svenska ord Behärskar ej tempus
Relativt god grammatisk korrekthet Få fel Behärskar tempus till stor del
En del fel som är störande, dock inte förstörande Behärskar tempus till viss del
God grammatisk korrekthet Ytterst få fel Behärskar tempus väl
Stategier
Synonymer Omformuleringar Kroppsspråk Ögonkontakt
Använder inga strategier
Använder några strategier för att lösa språkliga problem och för att få kommunikationen att fungera
Använder någon strategi
Använder flera strategier för att lösa språkliga problem och för att få kommunikationen att fungera