👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7f, VT-21, Ma, Kap 2, "Algebra", PRIO 8

Skapad 2021-04-07 11:28 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Vi jobbar med kapitel 2, "Algebra" i boken PRIO 8.

Innehåll

Algebra

Centralt innehåll
  • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  • Metoder för ekvationslösning.
  • Matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
 
Underlag för bedömning

Alla lektioner ligger till grund för bedömningen. Den sker vid enskilt arbete, gruppdiskussioner, problemlösning enskilt och i gruppform och praktiska övningar.

 

Begreppslista och innehåll

algebra, mönster, aritmetisk talföljd, geometrisk talföljd, formel, numeriskt uttryck, algebraiskt uttryck, variabel, förenkla, likhet, ekvation, obekant, prövning

 

Bra hemsidor

Detaljerad veckoplanering hittar du i TEAMS