👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 7f v 15-23

Skapad 2021-04-07 11:44 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Svenska
Fram till sommarlovet ska vi bland annat avsluta "Min pappa är snäll..." och läsa lite språkhistoria, men vi ska göra mycket annat också! Se planeringen! Mer information om alla moment kommer att finnas i Teams.

Innehåll

Planeringen är preliminär!

 

v

 

Lektionsinnehåll

Bedömning

15

 Träna läsförståelse

 

 

ti

 Träna lf,  kartläggaren uppföljning

 

 

on

Bokarbete 4 boklogg

Tolka litteratur

16

Läsförståelseprov

Läsförståelse

 

ti

Gestaltande skrivande träna

 

 

on

Bokarbete 5  avslutande uppgift

Ny bokläxa: – välj en valfri skönlitterär bok

 

17

Redovisning slutuppgiften

 

 

ti

Insändare intro och läsa

 

 

on

Intro bokstavstävling hela lektionen

 

18

Insändare planera

 

 

ti

Insändare skriva

 

 

on

Respons

Ge respons

19

Bearbeta efter respons

 

 

ti

Lämna in insändare

Skriva texter

 

on

Språkhistoria grupparbete intro

 

20

Språkhistoria

 

 

ti

Språkhistoria

 

 

on

Språkhistoria

 

21

Språkhistoria

 

 

ti

Språkhistoria redovisning

Presentera, språkhistoria, förstärka texter

 

on

Reservtid

 

22

 poesi

 

 

ti

poesi

 

 

on

poesi

 

23

Film?

 

 

ti

Film?

 

 

on

Snart sommarlov!

 

 

Matriser

Sv
Min pappa är snäll....

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tolka litteratur
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om bud-skap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Sv
Insändare

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Textkvalitet
Du kan skriva en insändare med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fun-gerande anpassning till texttyp, språkliga normer och struk-turer.
Du kan skriva en insändare med relativt god språklig variation, utvecklad text-bindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva en insändare med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Ge respons
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad på ett fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad på ett väl fungerande sätt.

Sv
Språkhistoria

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Presentera
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Förstärka texter (hjälpmedel)
Hur väl dina hjälpmedel förstärker innehållet i presentationen)
Dina hjälpmedel förstärker ditt budskap på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dina hjälpmedel förstärker ditt budskap på ett ändamålsenligt sätt.
Dina hjälpmedel förstärker ditt budskap på ett väl fungerande sätt.
Språkhistoria
Innehållet i din presentation
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia.
Du kan föra relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia.
Du kan föra väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia.