👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet

Skapad 2021-04-07 12:28 i Söraskolan Österåker
Grundskola 9 Matematik
När vi talar om sannolikhet så pratar vi om hur troligt det är att händelsen verkligen sker. Det är större sannolikhet att vissa händelser inträffar än andra. Sannolikheten uttrycks som ett tal mellan 0 till 1, ofta i procent eller i bråkform. Sannolikheten är 0 eller 0 % om det är helt omöjligt att en händelse kommer att ske och om något säkert inträffar är sannolikheten 1 eller 100 %.

Innehåll

När vi talar om sannolikhet så pratar vi om hur troligt det är att händelsen verkligen sker. Dvs vilken chans eller risk att något inträffar.


Efter
 den här kursen ska du :

Ø  kunna vad som menas med sannolikhet.

Ø  kunna beräkna sannolikheten för enstaka händelser.

Ø  kunna beräkna sannolikheten för en upprepad händelse eller serie av händelser

Ø  kunna skriva sannolikheten i bråkform, decimalform och procentform.

Ø  kunna undersöka sannolikheten av ett utfall genom att testa

Ø  kunna beräkna sannolikheten för upprepade händelser med eller utan återläggning av t.ex kulor och kort.

Ø  kunna använda additions och multiplikationsregeln.

Ø  kunna lösa vardagsproblem som handlar om chans och risk.

Ø  kunna argumentera för dina lösningar begripligt och korrekt.

Ø  kunna tillämpa additionsprincipen och multiplikationsprincipen vid beräkning i kombinatorik

 

 Arbetssätt

Undervisningen kommer att utgå ifrån

Matte direkt, Mondo 9 och Z-boken

Gleerups

Arbetshäften med praktiska övningar enskilt och i grupp 

Övningshäften 

Allt kommer att delas på Classroom

 

Bedömning

Utifrån kunskapskraven i matematik kommer det att bedömas hur du använder dina ämneskunskaper i tal och skrift.

 Aktivt deltagande på lektioner

 

 Begrepp

Händelse, risk, chans, utfall,  möjliga utfall, gynnsamma utfall, probabilitet (p), sannolikhet, träddiagram, komplementhändelse, beroende händelser, oberoende händelser, återläggning, kombinatorik, permutationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9