👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enpunktsperspektiv: kuber och gator

Skapad 2021-04-07 12:51 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 5 Bild
Vi ska arbeta med olika slags perspektiv i bilder.

Innehåll

Vad?

Vi kommer att ha genomgång om hur man tecknar ett enpunktsperspektiv. Du kommer att göra två ritningar.

Kolla på presentationen här: https://prezi.com/view/TWj5e7jK3Me5HJRBtzs1/

Hur?

Steg 1: Kolla på presentationen! Vi kommer att gå genom teorin av de vanligaste perspektiv (fågel och grodperspektiv)
Steg 2: Du kommer att rita två av de följande motiv: den första lektion kuber, den andra lektion en gata med hus.

Steg 3: Du kommer att jobba dina ritningar  A4 papper.

 

Steg 4: Det första man bör göra när man ska teckna en bild med perspektiv är att bestämma på vilken höjd som horisontlinjen ska vara. Anledningen till det är att alla perspektivberäkningar är beroende av horisontens placering. Ju högre horisont, desto mer av marken ser man. Det innebär att betraktaren tittar mer eller mindre nedåt. Ju lägre horisont, desto mer av himmlen ser man. Det innebär att betraktaren tittar mer eller mindre uppåt.

Steg 5: Rita din eller dina gränspunkter på horisontlinjen. Tänk på att gränspunkterna bör aldrig vara närmare varandra än papprets bredd. Redan då ser perspektivet ganska överdrivet ut.

Steg 6: Dra lite hjälpstreck från gränspunkterna och börja med din motiv.

Steg 4: Du är fri att välja vilka material vill du använda för att färglägga dina ritningar, bland akvarell, akryl, tuschpennor, pastell etc. Tänk på att tänka på de olika nyanser beroende av ljus eller skugga i varje objekt.

 

Varför?

I kursplanen framhålls vikten av att se vad bilder berättar, alltså budskapet och inte bara vad bilden föreställer.

Enligt läroplanen ska du kunna hantera olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel perspektiv, linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Du kommer att:

Kunna skapa rumslighet i bilder.

Framställa berättande bilder som är resultat av dina erfarenheter, fantasi och upplevelser.

Kombinera bild och texter i olika perspektiv.

Träna din kreativitet.

Experimentera olika tekniker och material.

 

Begreppsordlista:

Perspektiv: är ett system för att avbilda tredimensionella objekt på ett tvådimensionellt bildplan

Flyktpunkt, horisontpunkt eller gränspunkt: : är den punkt i vilken de linjer som anger horisontella paralleller i räta vinklar mot bildytan skulle konvergera om de fortsattes.

Centralperspektiv eller enpunktsperspektiv: är det enklaste av alla perspektiv och används när du vill teckna av något som är rakt framför dig. Du börjar med att teckna upp en horisontlinje som bestäms av din ögonhöjd. Du bestämmer sedan en punkt på horisontlinjen där alla linjer sedan ska stråla samman. Den här punkten behöver inte vara belägen i mitten.

Tvåpunktsperspektivet: använder sig av två flyktpunkter placerade i höjd med horisontallinjen. Om du vill ha en lite mer sned vinkel till ditt motiv så används istället det som kallas tvåpunktsperspektiv. Du använder fortfarande horisontlinjen på samma sätt dvs bestämmer var ögonhöjden ska ligga, men nu sätter du två punkter på horisontlinjen. De kallas för gränspunkter.

Trepunktsperspektivet: använder sig av tre flyktpunkter varav två är placerade i höjd med horisontallinjen.

Horisontlinje: från grekiska "begränsande", är den linje i blickfältet där markytan och himlen möts, den mest avlägsna punkten i markytan som man kan se. 

Komposition: är läran om hur man inom placerar olika delar i en bild för att de i samverkan ska bilda en helhet. Upprepningar av olika objekt, linjer och färger ger en rytm i bilden och fångar betraktaren.

Illustration: är en visualisering i form av en ritning, skiss, målning, fotografi eller annat verk som belyser eller dikterar information med hjälp av en grafisk representation.

Perspektiviska tips och regler: Om du vill upprepa ett lika långt avstånd i perspektiv, tex lyktstolpar, träd i en allé, tågvagnar etc. Rita horisontlinjen och var du vill ha den närmaste stolpen. Bestäm gp på horisontlinjen och dra linjer dels från stolpens topp och botten till gp. Bestäm avståndet till den andra stolpen och rita ut den. Dra sedan en linje på exakt mitten genom de 2 stolparna och bort till gränspunkten. Dra nu en linje från första stolpens topp, genom mittenpunkten på den andra och där linjen korsar det nedre strecket, placeras den 3e stolpen, osv.

Genom att göra ett kryss i en fyrkant så får man reda på fyrkantens mittpunkt. Det är utomordentligt praktiskt att använda om man vill rita t ex sneda tak.

 

Har du tekniska frågor eller har du kört fast?

1 Kolla på inspirationsbilder så du hittar olika lösningar.

2 Titta på andras arbete.

3 Fråga mig :)

 

Kolla gärna på videon så du får en ideé hur du kan starta din projekt:

 

Vill du se hur det gick för andra? Kolla på inspirations bilder:

Ett punkt perspektiv: https://www.pinterest.se/minervapascual/perspektiv-en-punkts-perspektiv/?etslf=4742&eq=per

 

Grodperspektiv: https://www.pinterest.se/minervapascual/grodperspektiv/

Vill du göra en schackrutigt golv?: http://bildfokus.weebly.com/tvaringpunkts-perspektiv.html

Sist men inte minst: Bedömning

Att skapa två olika perspektiv exempel på olika bilder är viktigaste i den här uppgiften!

 

 

Lycka till

Minerva

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9