👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Naturkunskap

Skapad 2021-04-07 13:02 i Edsta förskola Hudiksvall
Förskola
Naturkunskap på Edsta förskola.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Naturkunskap

Tidsperiod: våren 2021

Förskolans namn: Edsta förskola

Grupp: tallen kotten

Barnens ålder: 1-5 år

År och datum:: 7/4 -21

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Årstidsväxlingen våren till sommar. Vad händer i naturen?

Vi tittar på skogen , vad finns det där? Vad händer i skogen?

Plantera olika frön och växter. Experimentera om hur frön växer under olika förhållanden.

Plantera och göra ordning på våra odlingar utomhus.

Hållbar utveckling, allemansrätten, vad får vi göra i skogen och i naturen.

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-
Omsorg, utveckling och lärande,

Normer och värden
Barns delaktighet och inflytande.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-förstå sin närmiljö. Utforska och skapa en trygghet i sin närmiljö, få en förståelse och se sambanden mellan naturens olika kretslopp. VI vill att barnen ska se sambanden mellan närmiljön och vårat sätt att vara och hur det påverkar den hållbara utvecklingen. Vi vill att barnen ska utforska och experimentera med hjälp av olika metoder för sitt lärande. Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vi kommer att genom dokumentationer och reflektioner i barngruppen ta reda på vad barnen är intresserade av och vilka förkunskaper som finns. Varje vecka på avdelningsplaneringen kommer vi i arbetslaget att reflektera och lyfta dokumentationerna samt utmana och utveckla temaarbetet. Hela arbetslaget är ansvarig.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-
Genom skapande med olika metoder och experiment. Dokumentationer via bilder på väggen och bildspel på TV, smartboard. Vi kommer regelbundet lägga ut i Unikum till vårdnadshavarna. 


Planeringen upprättad av:

Maria A, Maria L

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg