👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PRKPRK01 Produktutveckling 1.

Skapad 2021-04-07 15:24 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Göra grill eller egna produkter
Gymnasieskola Produktutveckling
Ämnet produktutveckling behandlar arbetsprocessen för att skapa en produkt samt produktens material, konstruktion och design.

Innehåll

Centralt innehåll

Preliminär tidsram och examinationsform

(En grov tidsplanering för att utstaka när vi ska vara klara med arbetsområdet och vilken examinationsform vi ska använda oss av.)

Ersätt tabellen nedan med din egen preliminära tidsram:

 

Vecka 

Lektion 1 

Lektion 2 

2-24 vidareutveckla era idéer  
     
     
     
     

Matriser

Prk
Produktutveckling 1 PRKPRK01.

Produktutveckling

E
C
A
Produktionsidé
Eleven redogör översiktligt för hur en produktionsidé påverkar produktionen. I redogörelsen förklarar eleven översiktligt hur olika organisationsenheter i företaget hänger ihop samt deras olika arbetsuppgifter och ansvarsområden.
Eleven redogör utförligt för hur en produktionsidé påverkar produktionen. I redogörelsen förklarar eleven utförligt hur olika organisationsenheter i företaget hänger ihop samt deras olika arbetsuppgifter och ansvarsområden.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur en produktionsidé påverkar produktionen. I redogörelsen förklarar eleven utförligt och nyanserat hur olika organisationsenheter i företaget hänger ihop samt deras olika arbetsuppgifter och ansvarsområden.
Eleven resonerar översiktligt om sambandet mellan designarbete, produktutveckling och kvalitetsarbete.
Eleven resonerar utförligt om sambandet mellan designarbete, produktutveckling och kvalitetsarbete.
Eleven resonerar utförligt och nyanserat om sambandet mellan designarbete, produktutveckling och kvalitetsarbete.
Eleven resonerar översiktligt om sambanden mellan materialval, val av produktionsteknik och underhållsteknik samt om hur dessa val påverkar produktionsflöde och hållbar utveckling.
Eleven resonerar utförligt om sambanden mellan materialval, val av produktionsteknik och underhållsteknik samt om hur dessa val påverkar produktionsflöde och hållbar utveckling.
Eleven resonerar utförligt och nyanserat om sambanden mellan materialval, val av produktionsteknik och underhållsteknik samt om hur dessa val påverkar produktionsflöde och hållbar utveckling.
Samarbete
Eleven redogör översiktligt, utifrån exempel, för vikten av samarbete för en fungerande och lönsam tillverkning. Dessutom beskriver eleven översiktligt logistiken inom en produktionsenhet samt hur den påverkar produktionsekonomin
Eleven redogör utförligt, utifrån exempel, för vikten av samarbete för en fungerande och lönsam tillverkning. Dessutom beskriver eleven utförligt logistiken inom en produktionsenhet samt hur den påverkar produktionsekonomin.
Eleven redogör utförligt och nyanserat, utifrån exempel, för vikten av samarbete för en fungerande och lönsam tillverkning. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanseratlogistiken inom en produktionsenhet samt hur den påverkar produktionsekonomin.
Fackspråk
Eleven använder med viss säkerhet korrekt fackspråk i sina redogörelser och resonemang.
Eleven använder med viss säkerhet korrekt fackspråk i sina redogörelser och resonemang.
Eleven använder med säkerhet korrekt fackspråk i sina redogörelser och resonemang.