👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och Division åk4

Skapad 2021-04-07 16:17 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer att arbeta med multiplikation och division med tal från 0 till 10 000. Vi utgår från vår matematikbok Singma 4A och Matte Borgen 4A.

Innehåll

Innehåll

När du arbetat med det här området ska du

 • förstå hur addition och multiplikation hör ihop
 • kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5*60 och 5*600
 • kunna multiplicera tal såsom 3*47 och 2*536
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • kunna använda kort division, t.ex. 84/4 och 396/3
 • kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

 

Viktiga fakta och begrepp

 • multiplikation
 • multiplicera
 • produkt
 • division
 • dividera
 • kvot
 • dela lika
 • kort division

 

Du kommer utveckla dina kunskaper genom

 • faktainhämtning
 • räkneuppgifter
 • problemlösning
 • grupparbeten
 • öva på Nomp

 

Detta ska bedömas

 • Fakta - dina faktakunskaper
 • Förståelse - hur väl du förstår sambandet mellan skolämnet och vardagen
 • Färdighet - hur du använder dina kunskaper i t.ex. diskussioner
 • Förtrogenhet - hur väl du kan se samband och dra egna slutsatser

 

Du bedöms efter

 • din delaktighet på lektioner
 • arbeten
 • läxor
 • prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6