👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mandarin/Kinesiska Modersmål 2(1-3) VT 2021

Skapad 2021-04-07 20:39 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Att handla i en bokaffär och i en butik. Att ta reda på hur kinesiska huvudstaden Beijing ser ut med dess kända turistattraktioner, Tala Projektet och skriva, pedagogisk planering för v15-v23.
Grundskola F – 3 Modersmål
Pedagogisk planering v 11 t.o.m v 23 2021 för elever som läser kinesiska som modersmål från år 1-3. Denna planering gäller fyra olika grupper.

Innehåll

Arbetsområde

Tala, läsa, stava och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven

Grupp1: 

Att kunna uttala och betona så att andra förstår vad du säger.
Att kunna presentera dig själv på ett enkelt sätt.
Att kunna läsa och skriva de grundläggande tecken med rätt ordning och förstå hur de bygger upp.
Att kunna besvara frågor, samtala om texterna /filmerna i en grupp, och uttryck dina känslor.
Att kunna visa respekt för din lärare och dina klasskamrater, bidrar med idéer, diskuterar med klasskameraterna och visa samarbetsvilja under grupparbete.

Grupp 2,3 och 4:

Att uttala rätt och hålla betoning och satsmelodi så att andra förstår. 
Att lära sig tala, samtala och muntligt berätta / sammanfatta / presentera för olika mottagare. 
Att kunna använda lässtrategier för att läsa faber, fakta och beskrivande texter samt förstå budskapen i texterna.
Att kunna samtala om texterna, reflektera och resonera kring texten genom att koppla texten till sin själv och sitt vardagsliv.
Att lära sig läsa och skriva tecken och stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. 
Att kunna använda orden till att bygga upp meningar och egna texter och uttrycka känslor och åsikter. 
Att skapa förståelse för traditioner och kulturella företeelser där modersmålet talas och göra jämförelse med det i Sverige.
Att kunna visa respekt för din lärare och dina klasskamrater, bidrar med idéer, diskuterar med klasskameraterna och visa samarbetsvilja under grupparbete.

Undervisning och arbetsmetoder

Undervisning:  

Grupp 1: 
De grundläggande tecken/radikalerna om färger, djur och årstider识字四》《识字五
Reglerna att skriva tecken med grundstreck. Muntligt att använda tecken att bygga upp ord och meningar.
Grupp 2: 
Beskrivande texter om skolan och fritids: 《放学了》《讲礼貌》
Grupp 3:
Faktatexter om människors kroppsdelar och månen: 《人有两件宝》《月亮会不会跟人走》
Grupp 4:
Faktatext om papper: 《蔡伦造纸》
Faber:《狼来了》

Aktivitet: Film: Pinuo / sång / kort lek /ord lek/Stationer/Quizlet/ Rörelser / Polyglott Skolan
Ladning: Bilder/frågor 
Slutprov


Arbetsmetoder: 

Läsa, skriva och förstå grundläggande streck, radikalerna/tecken. 
Läsa och förstå faber, fakta och beskrivande texter med hjälp av lässtrategier.
Grupp/gemensam diskussion kring frågor om texter och göra kopplingen till vår värld. 
Läsa och skriva nya tecken och fraser och använda dem för att bygga upp meningar.
Ordförhör/övningar/lek/gåtor med tecken och ord.
Titta på en eller två filmer och diskutera filmernas budskap.
Att sjunga kinesiska sånger, lyssna på digitala sagor och göra ordlek för att öka elevernas ordförråd. 

 

Eleven har uppnått målen när...

Grupp1: 
När du kan uttala och betona så att andra förstår vad du säger. 
När du kan läsa och skriva de grundläggande tecken/radikalerna med rätt ordning och förstå hur de är uppbyggda.
När du kan besvara frågor, samtala om texterna /filmerna i en grupp, och uttryck dina känslor.
När du visar respekt för din lärare och dina klasskamrater, bidrar med idéer, diskuterar med klasskameraterna och visar samarbetsvilja under grupparbete.


Grupp2, 3 och 4: 


När du kan uttala och betona så att andra förstår vad du säger.
Nä du kan presentera något på ett enkelt sätt.
När du visar förståelse av faber, fakta och beskrivande texter och muntligt kan presentera/berätta om det centrala innehållet.
När du kan använda lässtrategier för att analysera texterna på ett enkelt sätt, och besvara frågor, samtala om texterna /filmerna i en grupp, och uttryck dina känslor.
När du visa att du kan reflektera och resonera kring texten genom att koppla texten till dig själv och ditt vardagsliv.
När du kan läsa och skriva de grundläggande tecken i rätt ordning och förstå hur de är uppbyggda.
När du visar att du kan läsa och skriva tecken, och även bygga upp olika meningar och egna texter.
När du visar respekt för din lärare och dina klasskamrater, bidrar med idéer, diskuterar med klasskameraterna och visar samarbetsvilja under grupparbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3