👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT-21 MA: Repetition åk:6

Skapad 2021-04-07 21:37 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 6 Matematik
Matematiken i årskurs 6 utgår ifrån matematikboken Gamma och nu handlar det om att repetera alla kunskaper som boken givit oss. Som komplement till Gamma arbetar vi i Matteappen. Under årskurs 6 gör vi äldre nationella prov i matematik som ett bärande komplement till betygssättningen.

Innehåll

Kapitlen vi kommer att arbeta med:

1.Taluppfattning och tals användning

- Rimlighetsbedömningar vid uppskattning och beräkningar i vardagliga situationer
- Hur vårt talsystem och några andra talsystem är uppbyggda
- Samband mellan tal i bråkform och decimalform
- Uttrycka andelar i bråkform och decimalform

- Välja lämplig beräkningsmetod i olika vardagliga situationer
- Beräkningar med de fyra räknesätten

 

2. Algebra
- Metoder för enkel ekvationslösning
- Förenkla och beräkna värdet av uttryck med variabler
- Konstruera och beskriva mönster samt hur de kan uttryckas och beskrivas
- Teckna och lösa ekvationer3. Geometri
- Identifiera, namnge, konstruera och jämföra egenskaper hos geometriska objekt
- Känna igen, mäta och rita vinklar

- Om egenskaper, konstruktion och resonemang i symmetri
- Tolka och använda skala för förminskning och förstoring i vardagliga situationer.
-Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area och volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med nutida och äldre metoder.

- Metoder för att beräkna omkrets och area av vanliga polygoner

 

4. Sannolikhet och statistik

- Beräkna sannolikhet och ange dem med olika uttrycksformer 

- Grunder i kombinatorik

- Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.

- Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median.

 

5. Samband och förändring

- Proportionalitet och procent samt deras samband
- Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar
- Avläsa och rita i koordinatsystem

Matriser

Ma
VT-21 MA - Repetition åk:6

Rubrik 1

  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
  • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
E
C
A
Välja metod
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problem.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problem.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problem.
Problemlösning
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du gre några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Matematiska begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Symboler
Du kan skriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan skriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan skriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Diskutera begrepp
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Uträkning
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Matematiska uttryck
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Motivera förklaring
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortätter på ett mycket bra sätt.