👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stavby: dokumentär

Skapad 2021-04-08 10:47 i Stavby skola Uppsala
Grundskola F Svenska
Vi arbetar med dokumentärer och källkritik genom att göra olika övningar, en analysuppgift och ett seminarium.

Innehåll

Innehåll

- Dokumentärers särdrag

- Repetition av spelfilm, kameravyer, kroppsspråk och musik. 

- Källkritik - vad ska man tänka på?

- Muntlig diskussion - seminarium

 

Arbetssätt

- Genomgång

- Arbete i par/grupp

- Enskilt arbete - skriftligt

- Muntligt samtal/diskussion

 

Mål

- Eleverna ska analysera texter som kombinerar ord, bild och ljud, deras språkliga och dramaturgiska särdrag. 

- Eleverna ska kunna leda ett samtal, formulera och bemöta kommentarer, samt sammanfatta det som sagts.

- Eleverna ska lära sig om citatteknik

- Eleverna ska kunna göra en källkritiska analys. 

 

 

Matriser

Sv
Dokumentär, svenska åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Samtala & diskutera
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.