👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur man kommunicerar historia

Skapad 2021-04-08 10:58 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Pedagogik
Under veckorna 16-23 samarbetar ämnena "Kommunikation" och "Historia". Ni ska utforma en digital presentation. Under arbetets gång ska ni delta i handledning och när arbetet är slutfört ska ni utvärdera ert arbete och presentation.

Innehåll

I det här momentet ska ni gruppvis planera, genomföra och utvärdera en presentation. Syfte är att ni genom museibesök får en bild av hur och varför olika museer kommunicerar historia samt få kunskap om hur man själv utformar en museiutställning. Målgruppen för presentationerna är eleverna i SA- ettorna.

 

Länk till planering och kunskapskrav: https://docs.google.com/document/d/13FbDX_SPDmzFCy6L_mEgFE6cnQ20ulDGZHeQ4fZHwj8/edit#heading=h.nh72ya7lx52o

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för interaktion och kommunikation.
  Ped  -
 • Användning av samtal som redskap i kommunikationen.
  Ped  -
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
  Ped  -
 • Användning av informationsteknik som redskap för kommunikation och information.
  Ped  -

Matriser

Ped
Presentation

Hur man kommunicerar historia

E
C
A
Planera och samarbeta
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte. Utifrån planeringen genomför eleven presentationen i samråd med handledare. I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet.
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte. Utifrån planeringen genomför eleven presentationen efter samråd med handledare. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet.
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte. I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet. Utifrån planeringen genomför eleven presentationen efter samråd med handledare samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet.
Planera och samarbete
Dessutom utvärderar eleven presentationen med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Dessutom utvärderar eleven presentationen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Dessutom utvärderar eleven presentationen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Egen förmåga
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Olika källor
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Attityder och värderingar
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.