👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-04-09 10:26 i Fiskebyns förskola Båstad
Förskola
Genom ett lustfyllt lärande får barnen ta till sig ett lärande på olika sätt. Praktiska och teoretiska övningar vävs in så barnen får ta del av matematikens värld.

Innehåll

Nuläge: Vi vill ge barnen möjlighet till att få en förståelse för matematiska begrepp såsom mängder, mönster, antal, tid, ordning och tal.

Mål: Att känna lust och nyfikenhet att lösa matematiska uppgifter och få en tilltro till sin egen förmåga. 

Syfte: Vår strävan är att få barnen nyfikna och mer självständiga i jakten på matematiken samt att vi vill ge barnen en förståelse matematiska begrepp.

Strategier: Dela barnen i små grupper, arbeta med både praktiska och teoretiska former. Genom att arbeta med olika material får barnen tillfälle att ta till sig kunskap på många olika sätt. Även i den dagligen verksamheten pratar vi matematik. 

Forskning: Förskolläraren hjälper barnen att bygga de mentala ”byggnadsställningar” som krävs för att de ska kunna relatera förstå och sätta in kunskapen i ett sammanhang. Pihlgren.s. 74. 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Leka och lära matematik.s.6 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar för att utveckla: förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. Förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera matematiskt om detta. Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begreppet och samband mellan begrepp. Lpfö 18.s. 14. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18