👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Räven , Robotar- programmering

Skapad 2021-04-09 12:58 i Svanängens förskola Ekerö
Förskola
Syfte – varför är kunskapen bra för människan? Här formulerar du/ni frågeställningen som skapar riktning och nyfikenhet hos barn och pedagoger... Lära sig hur robotarna fungerar och hur man programmerar/ styr dessa. ” Hur styr jag roboten till målet ? ”

Innehåll

Mål – Vilka läroplansmål?


8

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,


8

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,


ö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och

 

Intressen – Hur kan ni använda er av barnens intressen i undervisningen?

 

Alla barnen är nyfikna på digital teknik och att prova nya saker . De har mycket kunskap i det digitala och vågar prova .

 

 

 

Förståelse/förmågor – Vad för kunskaper ska barnen lära/utveckla?

 

hur man programmerar roboten . Knapparnas funktioner . Riktning  . Räkna 

 

 

Dokumentation - Hur ska barnens lärande/utveckling dokumenteras och synliggöras för barnen?

 

bilder på väggen av de olika aktiviteterna som vi gör med programmering .

barnens programmeringskartor på väggen 

 

Utvärdering – Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse?

genom reflektioner tillsammans med barnen . Reflektioner mellan pedagoger på våran fredagsplanering.

 

 

Aktivitetsplan - Hur ska området påbörjas? Vilka tankar om eventuell fortsättning har vi?

 
vi gör en robotstation på avdelningen , där barnen har tillgång under dagen . Vi tänker att det får vara två barn i taget  , främjar samarbete och att barnen lär av varandra och får arbetsro .

material i hörnan .... bildkort på barnen , pilkorten,  uppdragskort från grodspelet.
 Papper med rutor , så barnen kan göra programmeringskartor . Vi börjar med detta .

tillkommit ... vi andvänder kaplastavar och bygger labyrinter till robotarna .

 

några av de yngre och nyare barnen har ej kommit lika långt i grunderna  . De ska ges möjlighet att  öva och komma i kapp. Fortsätta göra med det fysiska spelet  och med robotarna på de delade samlingarna . De äldre barnen som har kommit längre får visa de yngre barnen .

Vi vill kunna använda robotarna inom andra undervisningsområden framöver.

ev . Fortsättning .... att använda robotarna i språkträning med de barn som behöver 

vi vill prova att koppla robotarna till IPad. Låta de äldsta göra först . De behöver få gå vidare och få nya utmaningar  i programmeringen

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18