Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2021-04-10 14:08 i Fontinskolan Kungälv
Grundskola 5 – 6 Religionskunskap
Vi har lagar och regler att följa, men man behöver också göra egna etiska/moraliska val. Etik och moral innebär att fundera över vad som är gott, ont, rätt eller fel samt att agera därefter.

Innehåll

Detta ska du få repetera/lära dig:

* Diskutera, argumentera och ta ställning i olika frågor

* Ord och begrepp som hör till arbetsområdet

 

 Begrepp:

etik, moral, konsekvens, omoralisk, rätt, orätt, solidaritet, jämlikhet, diskriminera, feminism, genus, fördom, respekt, hänsyn, stereotyp, medmänsklighet, empati, medkänsla, tolerans, mångfald, likabehandling, värdegrund, normer, mobbning, kränkning och barnkonventionen

 

Förmågor som du kommer att få arbeta med:

* Beskriva, redogöra och reflektera

* Resonera och argumentera

* Förstå och använda begrepp

 

Så här kommer vi att arbeta:

* Vi ser på filmer och sammanfattar/diskuterar innehållet

* Skolprojektet Catwalk

* Vi arbetar med begreppen

 

 Så här ska/kan du få visa dina kunskaper:

* Skriva reflektioner kring olika påståenden och dilemman

 

Detta kommer att bedömas:

* Ditt deltagande i genomgångar och diskussioner

* Ditt genomförande av uppgifter på lektionstid

* Ditt användande av begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  C 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Re  C 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6

Matriser

Re
Etik och moral, en lärandematris

Etik och moral

 • Re   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re  4-6   Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
 • Re  4-6   Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6   Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Re  4-6   Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Etik och moral
Du resonerar och argumenterar kring etik och moral.
Jag pratar om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebär att göra gott samt säger minst en egen åsikt.
Jag pratar och berättar om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebär att göra gott samt säger egna åsikter som för diskussionen framåt.
Jag pratar om, berättar om och ger exempel på vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebär att göra gott samt säger egna åsikter som för diskussionen framåt och fördjupar den.
Ord och begrepp
Du använder ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, samtala och skriva om etik och moral (etik, moral, konsekvens, omoralisk, rätt, orätt, solidaritet, jämlikhet, diskriminera, feminism, genus, fördom, respekt, hänsyn, stereotyp, medmänsklighet, empati, medkänsla, tolerans, mångfald, likabehandling, värdegrund, normer, mobbning, kränkning och barnkonventionen).
Jag kan hälften av begreppen genom att jag kopplar ihop begrepp med rätt förklaring.
Jag kan mer än hälften av begreppen genom att jag säger begreppet när jag hör förklaringen samt använder mig av begreppet på rätt sätt.
Jag kan alla begreppen genom att jag förklarar begreppen samt använder mig av begreppen på rätt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: