👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Igelkottsgruppen

Skapad 2021-04-10 23:18 i Knutsbo förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Igelkottar och böckerna om Lilla Kotten kommer att vara i fokus i vår undervisning där språk och kommunikation är i centrum.

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

Vi kommer fortsätta med samma gruppindelning på barnen men nu har Gula gruppen blivit ”Igelkottarna” efter att barnen fått rösta vad gruppen skulle heta. Vi tänker ha vår undervisning kring. I Igelkottsgruppen är det 9 barn i åldrarna 2-4 år, vi har både barn med svenska som modersmål samt barn med annat modersmål. Vi kommer att ha samling varje dag gruppvis. 

 

Vart ska vi?

Vi kommer att starta vårt Tema med att samtala med barnen om igelkottar och se vad dem har för intresse och erfarenhet just igelkottar, vilka funderingar har barnen? Vi tänker ha en Lilla Kotten-docka (sagofigur från böcker om just Lilla Kotten) i fokus för att ge barnen möjlighet att på ett lek- och fantasifullt sätt kommunicera, ge barnen ord och begrepp, rimord samt nya tecken. I vårt Igelkotten-tema står språk i centrum men Lilla Kotten kommer också att vara med oss i gruppens undervisningar såsom skogen, rörelse, matematik och skapande.


Hur gör vi?

Vi planerar att ha undervisning i Igelkotten-gruppen tre dagar i veckan. Vi kommer att läsa böckerna om Lilla Kotten, titta på dem på Polyglutt/youtube samt läsa den som flanosaga/saga och träna på några tecken. Vi kommer utgå ifrån vad som fångar barnens intresse och använda oss av det i vår undervisning (t.ex. vad kan vi skapa med för material? Vad kan vi utforska i skogen?).

Vi dokumenterar här i Unikum. 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18