Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden - åk 5 VT 2021

Skapad 2021-04-11 10:11 i Förslövs skola F-9 Båstad
Varför kallas tidsperioden för vikingatiden, hur bodde man, hur skaffade man mat, vad åt man, vilken religion hade man, hur begravde man sina döda, vem hade makten, hur var klimatet och hur kan vi veta allt detta. Finns det några spår av vikingatiden idag? Vad var skillnaden på vikingatiden utifrån om man var barn, kvinna eller man? Vad har vi vikingarna att tacka för? Detta och mycket mer ska vi tillsammans ta reda på i det här arbetsområdet.
Grundskola 5 Historia
Varför kallas tidsperioden för Vasatiden? Vad innebär reformationen och vilka konsekvenser fick den? Vem var Martin Luther? Vem hade makten i Sverige, vilken religion hade man och hur kan vi veta allt detta. Finns det några spår från Vasatiden idag? Vad var skillnaden på Vasatiden och idag utifrån om man var barn, kvinna eller man? Vad har vi Vasatiden att tacka för? Detta och lite till ska vi tillsammans ta reda på i det här arbetsområdet.

Innehåll

ARBETSOMRÅDE – vilket område behandlas, kort beskrivning

Området behandlar hur man levde på 1500-talet, hur Martin Luther och reformationen satte sina spår i Europa, hur Gustav Vasa blev kung och hur det gick för hans barn som regenter samt vilka spår av Vasatiden vi kan se runt omkring oss i samhället idag.

 

TID - under vilken period gäller planeringen

 V. 16-20 2021

 

SYFTE FRÅN KURSPLANEN - vilka mål ligger till grund för planeringen

se nedan

  

KONKRETISERING AV MÅL - vilka mål som ska uppnås

Vi utgår bl a ifrån makt, bostad, mat, tro och handel  och hur detta gick till på 1500-talet.

se också centralt innehåll

 

UNDERVISNING - så här gör vi

Vi läser skönlitterära boken I Kungens spår av Peter Arrhenius (högläsning).

Vi tittar på filmer om reformationen och Gustav Vasa och hans söner. Vi läser och lyssnar på berättelser kring sånt som skedde på Vasatiden. 

Vi skriver egna faktatexter om hur det kunde vara att leva på Vasatiden. Vi dramatiserar några av Gustav Vasa äventyr, t ex, Sven i Isala, hölasset och det första Vasaloppet.

 

BEDÖMNING - DESSA FÖRMÅGOR KOMMER ATT BEDÖMAS 

Du visar att du har förmåga att

använda en historisk referensram genom att du visar att du vet hur män, kvinnor och barn levde under Vasatiden,  t. ex. vem som bestämde, vad de trodde på, vilka yrken som fanns och vad vi har människorna på Vasatiden att tacka för.

använda historiska begrepp genom att du visar att du förstår och kan använda de ord och som hör till ämnesområdet

söka hitta information om Vasatiden i böcker och på internet samt granska och värdera om källorna är tillförlitliga

 

REDOVISNING - Du redovisar dina kunskaper genom att:

Du redovisar dina kunskaper om Vasatiden genom att diskutera och resonera tillsammans med dina klasskamrater. En del uppgifter görs skriftligt i Unikum. Som avslutning kommer du att skriva en faktatext om Vasatiden med hjälp av olika stödord och begrepp som har med Vasatiden att göra alternativt svara på frågor skriftligt.

Det här ska du kunna:

Kunna rita in vikingatiden, medeltiden och Vasatiden på en tidslinje tillsammans med rätt årtal

Kunna berätta om vilken tro man haft i Sverige och hur religionen förändrats från vikingatiden och fram till och med Vasatiden.

Kunna berätta om någon/några kändisar från Vasatiden (1523-1611)

Kunna berätta om något av Gustav Vasas äventyr

Kunna berätta om orsaker till och konsekvenser av reformationen i Sverige

Kunna berätta om skillnader mellan den katolska och den protestantiska kyrkan

Kunna berätta om spår från Vasatiden i vårt samhälle idag

Kunna berätta vad vi har Vasatiden att tacka för?

Skriva en kort faktatext om bönder, borgare, präster eller adel där du beskriver respektive samhällsgrupps levnadsvillkor under 1500-talet.

Uppgifter

 • Reformationen

 • Reformationen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vasatiden åk 5 - VT 2021

Vasatiden

Träna mer
Grundläggande kvalitet
Högre kvalitet
Utmärkt kvalitet
Historiska förhållanden
Mat Bostad Kläder Makt Döden
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta det viktigaste om hur det var att leva på Vasatiden.
Om Vasatiden kan du berätta något om hur man bodde, vad man åt, hur man skaffade mat, vad man hade för kläder, hur man begravde sina döda, vem som hade makten och hur saker bestämdes.
Om Vasatiden kan du berätta om hur man bodde, vad man åt, hur man skaffade mat, vad man hade för kläder, hur man begravde sina döda, vem som hade makten och hur saker bestämdes.
Om Vasatiden kan du berätta utförligt om hur man bodde, vad man åt, hur man skaffade mat, vad man hade för kläder, hur man begravde sina döda, vem som hade makten och hur saker bestämdes.
Skeenden
Olika händelseförlopp
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta något om olika händelseförlopp på Vasatiden som t.ex. Stockholms blodbad eller hur det gick till när Sverige blev protestantiskt.
Du kan berätta något om olika händelseförlopp på Vasatiden som t.ex. Stockholms blodbad, svenskt styre, reformationen (att Sverige blev protestantiskt) eller olika slag/krig/uppror.
Du kan berätta flera saker om olika händelseförlopp på Vasatiden som t.ex. Stockholms blodbad eller olika slag/krig/uppror.
Du kan berätta utförligt om olika händelseförlopp på Vasatiden som t.ex. Stockholms blodbad eller olika slag/krig/uppror.
Gestalter
Personer som levde då
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om någon person som levde under Vasatiden.
Du känner till någon person som levde under vasatiden, t ex Gustav Vasa, Erik XIV, Johan III, Karl IX Martin Luther, Olaus Petri, Kristian II, Nils Dacke,
Du kan berätta några fakta om minst tre personer som levde under Vasatiden.
Du kan utförligt berätta en hel del om mer än tre personer som levde under Vasatiden.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
Orsaker och konsekvenser av hur man levde och vad man gjorde
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om vilka förändringar som skedde i samhället under Vasatiden.
Du kan berätta kortfattat om vilka förändringar som skedde i samhället t ex hur Gustav Vasa byggde upp Sveriges ekonomi och armé, att kyrkan fick mindre makt och kungar mer makt, Sverige blev protestantiskt.
Du kan berätta och resonera om vilka förändringar som skedde i samhället t ex hur Gustav Vasa byggde upp Sveriges ekonomi och armé, att kyrkan fick mindre makt och kungar mer makt, Sverige blev protestantiskt.
Du kan berätta och resonera utförligt om vilka förändringar som skedde i samhället t ex hur Gustav Vasa byggde upp Sveriges ekonomi och armé, att kyrkan fick mindre makt och kungar mer makt, Sverige blev protestantiskt.
Samband mellan olika tidsperioder
Likheter och skillnader mellan dåtid och nutid
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om några enkla samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på Vasatiden och hur man har det nu.
Du kan beskriva några enkla samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på Vasatiden och hur man har det nu.
Du kan beskriva lite svårare samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på Vasatidenoch hur man har det nu.
Du kan beskriva svårare samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på Vasatiden och hur man har det nu.
Hänvisningar till det förflutna
Vad har vi Vasatiden att tacka för?
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om hur saker som hände på Vasatiden har påverkat oss i dagens samhälle.
Du kan resonera något om hur saker som hände på Vasatiden har påverkat oss i dagens samhälle t.ex. nationaldagen, ärftlig tronföljd och protestantismen.
Du kan resonera om hur saker som hände på Vasatiden har påverkat oss i dagens samhälle t.ex. nationaldagen, ärftlig tronföljd och protestantismen.
Du kan resonera utförligt om hur saker som hände på Vasatiden har påverkat oss i dagens samhälle t.ex. nationaldagen, ärftlig tronföljd och protestantismen.
Använda källmaterial
Att vara källkritisk - hur vet man att det som man läser är sant?
När du letar fakta om Vasatiden behöver du vuxenstöd för att kunna resonera om huruvida en källa är trovärdig.
När du letar fakta om Vasatiden kan du enkelt resonera om huruvida en källa är trovärdig.
När du letar fakta om Vasatiden kan du resonera om huruvida en källa är trovärdig.
När du letar fakta om Vastiden kan du resonera utförligt om huruvida en källa är trovärdig.
Spår av historien
Vilka spår från Vasatiden finns kvar idag?
Du behöver vuxenstöd för att kunna ge exempel på vilka spår från Vasatiden vi kan hitta i samhället idag.
Du kan ge exempel på vilka spår från Vasatiden vi kan hitta i samhället idag.
Du kan resonera om vad olika spår från Vasatiden kan berätta.
Du kan resonera utförligt om vad olika spår från Vasatiden kan berätta.
Historiska begrepp
Ord som hör till Vasatiden
Du behöver vuxenstöd för att kunna använda och förstå olika ord som hör till Vasatiden.
Du kan till viss del använda och förstå olika ord som hör till Vasatiden.
Du kan för det mesta använda och förstå olika ord som hör till Vasatiden
Du kan med säkerhet använda och förstå olika ord som hör till Vasatiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: