👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikhistoria - kommunikation

Skapad 2021-04-11 10:44 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
åk 8 i teknik.
Grundskola 7 – 8 Teknik
Kommunikation genom tiderna Vi har i alla tider skickat meddelande till varandra. Det som för några århundraden sedan var fantasier har idag blivit verklighet genom teknikens utveckling. Häng med på en resa från röksignaler och runor, via böcker, telegrafer och radio, till mobiltelefoner och annan modern teknik!

Innehåll

Mål

  • Känna till olika sätt vi människor använt oss av för att ta kontakt och kommunicerat med varandra genom historien.
  • Känna till olika tekniska hjälpmedel vi använt oss av för att skicka och sprida information genom historien.
  • Kunna se positiva och negativa konsekvenser av olika kommunikationstekniker för människan, samhället och naturen.

 

Innehåll

Tekniska lösningar

- Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av

information

- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 

Teknik, människa, samhälle och miljö

- Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har

möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska

innovationer.

- Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur

tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.

- Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala

aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och

krigsmateriel.

- Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och

    teknikanvändning.

Genomförande

genomgångar, arbetsuppgifter, film.

Bedömning

Görs utifrån tre uppgifter:

1)Kommunikationshistoria

2)Fördelar och nackdelar med mobiltelefon

3)Designa en App

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar

att utveckla sin förmåga att

• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats

  över tid. 

Uppgifter

  • Fördelar och nackdelar med mobiltelefon

  • Kommunikation - teknikhistoria

  • Skapa en app

  • Debatt eller argumenterande text om mobiltelefoner