Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan Del 1B Föda och matspjälkning

Skapad 2021-04-11 11:18 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Genetik är läran om det biologiska arvet.
Grundskola 8 Biologi
I detta arbetsområde kommer vi studera människokroppen och dess uppbyggnad. Följande avsnitt kommer vi arbeta med: - Föda och matspjälkning

Innehåll

Centralt innehåll

När vi arbetat med detta område ska du :

 • kunna redogöra för vilka födoämnen vi behöver och vad de används till i kroppen
 • kunna redogöra vilka organ som finns i matspjälkningskanalen
 • kunna beskriva hur födan bryts ner under matspjälkningskanalen

Viktiga begrepp:

Kolhydrat, fett, protein, vitamin, mineral och vatten.

Anorexi och bulimi

Enzym

Tandemalj, pilpa, tandkött, tandben, käkben, saliv och sväljreflex

Magsaft, bukspott, galla och tarmsaft

Tunga, spottkörtlar, svalg, matstrupe, magsäck, lever, gallblåsa, bukspottskörtel, tunntarm, tolvfingertarm, tjocktarm, blindtarm, blindtarmsbihang, ändtarm, anus. 

Undervisningens innehåll - Hur?

Vi arbetar utifrån följande kapitel i boken Biologi direkt:

 • kapitel 3: Människan

 samt 

genomföra övningar, se på film samt ha olika diskussioner i både grupp och helklass.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: