Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning - Mitt intresse

Skapad 2021-04-11 11:41 i Skärgårdsstadsskolan Österåker
Grundskola 5 Svenska
Under v 15-18 kommer vi att fokusera extra på hur det går till att hålla en muntlig framställning inför en mindre grupp.

Innehåll

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången kan: 
 • använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • använda såväl digitala som andra verktyg/medier för kunskapssökande, kommunikation och lärande,
 • lära, utforska och arbeta både självständigt och i par, samt känna tillit till sin egen förmåga,
 • använda olika uttrycksformer. 

 

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

Centralt innehåll

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

 

Konkretisering av målen

 Vi arbetar med detta, för att du ska utveckla:

 • ett rikt och väl anpassat språk och via talandet utveckla förmågan att kommunicera med andra,

 • din förmåga att lyssna på andra samt diskutera och argumentera för din åsikt,

 • din förmåga att kommunicera muntligt och via talet formulera faktamässiga uppgifter eller egna erfarenheter och åsikter,

 • din förmåga att för­bereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inled­ning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

 

Konkretisering av vad som ska bedömas

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • tala tydligt så att alla förstår vad som sägs.
 • hålla en röd tråd i presentationen som underlättar för åhörarna att hänga med.
 • använda kroppsspråket för att visa ditt engagemang.
 • påbörja och avsluta presentationen på ett effektfullt sätt.
 • lyssna och ställa frågor.

 

Undervisning

Undervisningen kommer att bestå utav lärarledda genomgångar där vi tillsammans diskuterar vad en muntlig framställning bör innehålla samt hur talaren bör bete sig framför publiken. Du kommer att få tid till att förbereda och träna på två kortare presentationer (Mitt smultronställe och Ett djur) innan du förbereder och genomför bedömningspresentationen (Mitt intresse). 

 

Tillämpningsuppgift

Du skall genomföra en muntlig framställning inför klassen i ca 2 minuter. Du har fått välja ämne utifrån dina egna intressen.

Matriser

Sv
Muntlig framställning "Mitt intresse"

Disposition

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du klarar ___ att hålla dig till ämnet.
i viss utsträck- ning
relativt väl
väl
Struktur
Du redogör ___ fungerande inledning, huvuddel och/eller avslutning.
enkelt med i huvudsak
utvecklat med relativt väl
välutvecklat med väl fungerande
Kommunikation
Du klarar ___ utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
i viss
relativt väl
väl
Lyssna
Du visar ___ ditt intresse när någon pratar.
till viss del
relativt tydligt
tydligt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: