Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid och tidtabeller

Skapad 2021-04-11 11:22 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Arbete omkring tid och räknesätt. Kapitel 1 "Prima Formula Matematik"
Grundskola 4 Matematik
Hur lång är en minut? Hur många timmar har 10 dygn och hur skriver man dagens datum på olika sätt? Detta och mycket mer kommer du få lära dig i vårt arbetsområde "Tid och tidtabeller".

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att utveckla förmågan att...

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik
 • avläsa datum på olika sätt
 • veta vilka strategier och metoder som passar bäst i dina beräkningar om tidsskillnader
 • använda dig av olika begrepp inom arbetsområdet tid, t.ex. sekunder, minuter, timmar, dygn, skottår, analog, digital

Så här kommer vi att arbeta...

Innehåll

Du kommer att få arbeta med uppgifter som handlar om att:

 • uppskatta, jämföra och mäta tider i dygn, timmar, minuter och sekunder
 • välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar i dygn, timmar, minuter och sekunder men även år och datumskrivning
 • använda strategier vid problemlösning

 

Arbetssätt

I detta arbetsområde har du möjlighet att nå målen genom att arbeta aktivt i de olika delarna. Vi kommer bl.a. ha

 • gemensamma genomgångar
 • aktiviteter/praktisk matematik
 • enskilda uppgifter
 • lärarledda diskussioner
 • gruppdiskussioner

Du kommer även att göra en diagnos inför arbetets gång, som kommer att visa om du behöver träna mer på grundläggande begrepp eller om du behöver extra utmaning.

Detta kommer att bedömas: Din förmåga att...

 • uppskatta, jämföra, avläsa och mäta tider
 • förstå och använda dig av aktuella begrepp i olika sammanhang
 • läsa av och använda en tidtabell
 • välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar
 • kunna förklara så att andra förstår
 • använda strategier vid problemlösning

Bedömning sker dels genom en diagnos och dels genom observationer i klassrummet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: