Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lappteknik

Skapad 2021-04-11 11:35 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Slöjd
Lappteknik är en gammal sömnadsteknik som finns i många olika varianter och runt om i världen. Lappteknik är bl.a. ett sätt att återbruka små tygbitar. Du kommer att skissa olika förslag och sedan sy ihop 9 kvadrater i ett mönster du valt utifrån din skiss. Sedan syr du ihop tyglapparna till en kudde. Du övar på: idé-skiss, klippa, stryka med strykjärn och hantera symaskin på ett säkert sätt.

Innehåll

 

Innehåll

Dina mål:

 • Arbeta med att skissa olika förslag så att du kan göra medvetna val
 • Använda symaskinen på ett fungerande och säkert sätt
 • Använda strykjärnet på ett säkert sätt
 • Använda saxen och öva att klippa i tyg
 • Använda nya slöjdord och begrepp 
 • Träna dig i att läsa och följa arbetsinstruktioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: