👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Algebra, Samband och Förändringar (Åk 1-3)

Skapad 2021-04-11 13:47 i Skeda skola Linköping
Grundskola 1 – 3 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Åk 1:

Fortsätta på geometriska mönster.

Konstruera egna geometriska mönster.

Fortsätta på enkla talmönster  (t.ex. 2-hopp, 5-hopp, 10, 9, 8, 7 o.s.v.).

Öppna utsagor (t.ex. 4 + __ = 9).

Använda likhetstecknet på rätt sätt. (t.ex. 2 + 3 = 4 + ___).

Dubbelt och hälften. 


Åk 2:
Konstruera geometriska mönster och talmönster.

Fortsätta geometriska mönster och talmönster.

Öppna utsagor (t.ex. 14 + __ = 19).

Använda likhetstecknet på rätt sätt. (t.ex. likhetskedjor).

Använda bokstäver eller bilder t.ex. X i matematiken.  T.ex.  4 + X = 13.

Programmering – Begrepp: Upprepande del, loopar.

                               Appar: Fix the Factory, Lightbot.


Åk 3:
Använda bokstäver t.ex. B i matematiken.  T.ex.  2 x B = 10.

Beskriva det upprepade mönstret i geometriska mönster och talföljder.

Använda likhetstecknet på rätt sätt.

 

Arbetssätt:

 • Laborativt material.

 • Gemensamma spel och övningar.

 • Digitalt material.

 • Genom diskussioner i par och grupp.

 • Arbete i matematikbok.

 • Utforma egna problem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3