Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är allt uppbyggt utav?

Skapad 2021-04-11 15:14 i Hallsta skola Norrtälje
Grundskola 5 Kemi
Vi har mängder av saker omkring oss - djur, böcker, tofflor, mobiltelefoner och kanelbullar. Men vad är allting gjort av egentligen? I kemin försöker vi förklara detta. I kemin arbetar vi med periodiska systemet, atomer och molekyler samt kemiska reaktioner. Vi kommer också att arbeta med ämnens former och egenskaper.

Innehåll

Tidsperiod

 • vecka 1-4

Ämnesspecifika förmågor

 

  • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö och samhälle,

  • genomföra systematiska undersökningar i kemi

  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och naturen

Lärandemål

Du ska kunna

 • beskriva hur en atom är uppbyggd
 • beskriva hur partiklar rör sig
 • beskriva övergångar mellan fast, flytande och gasform
 • genomföra en enkel och systematisk undersökning
 • beskriva fotosyntesen, ämnens förbränning och kemiska reaktioner
 • namnge några vanliga grundämnen

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Delta i diskussioner
 • Visa dina kunskaper genom att genomföra de uppgifter som du blir tilldelad på Unikum samt svara på exit tickets
 • Planera, genomföra och utvärdera undersökningar
 • Ta reda på fakta om ett grundämne, dess egenskaper och förekomst

     

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

 • Diskutera
 • Titta på film
 • Genomföra undersökningar
 • Ta del av information från boken och Koll på NO, texter och filmer på Gleerups samt övrig film.
 • Söka, granska och sammanställa fakta kring ett grundämne

Uppgifter

 • Skriva beskrivande text om ett grundämne

 • Skriva beskrivande text om ett grundämne

 • PDF - Planering

 • Beskriv en atom

 • Beskriv fotosyntesen

 • Människans påverkan

 • Undersökning och rapport

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: