👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk i matematiken

Skapad 2021-04-11 16:05 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundskola 4 Matematik
Kan du beskriva ett tal som är mindre än 1? Hur skulle det se ut på mattespråk? Det och mer därtill ska du få lära dig i detta arbetsområde.

Innehåll

För att alla elever ska få utvecklas på sin egen nivå kommer du att få arbeta med uppgifter och problem som utmanar just dig. Till hjälp kommer du få ta del av genomgångar som visar exempel på olika matematiska färdigheter man måste behärska inom detta arbetsområde. Du ska kunna benämna olika bråk, avläsa bilder av bråk samt jämföra och storleksordna bråk.

Vi arbetar ofta i par och i mindre grupper för att ge dig möjlighet att träna på din förmåga att föra matematiska resonemang.

  

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Se nedan.

Bedömning - vad och hur

Som vanligt börjar vi med att göra ett förtest för att få syn på vad just du behöver träna mer på. Vi kommer att observera din aktivitet i klassrummet i gemensamma uppgifter och hur du tar dig an matematiska problem vid olika problemlösnings-situationer. Vi kommer mot slutet av arbetet att göra en ny diagnos för att du och jag ska se vad du lärt dig!

Undervisning och arbetsformer

Du kommer vid behov att få arbeta med konkret material för att förtydliga olika bråktal på olika sätt.

Du kommer få utveckla din problemlösningsförmåga genom att i par och mindre grupper få arbeta med matematiska problem knutna till bråkräkning.

Du kommer att få träna på att lösa rutinuppgifter så att du blir säker på begreppen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6