👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i spanska åk 7 vt

Skapad 2021-04-11 16:38 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Innehåll

Spanska - årskurs 7 - vårterminen.

 

Lärobok: Vi utgår från boken Vale 7, Kapitel 8 - 17 där vi arbetar med olika presentationer, vad du gör på fritiden, klockan, veckodagar och årstider, frågor och uttryck att använda i klassrummet, uttryck för framtid, vädret, olika dialoger, restaurangbesök och olika verbböjningar.

 

 

 

Det här ska du utveckla:

  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

 

Det här ska du arbeta med:

  • Ämnesområden som är välbekanta för dig.
  • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

 

Du ska visa din förmåga att:

·      förstå talad och skriven text på målspråket.

·      uttrycka dig i tal och skrift samt med muntlig och skriftlig interaktion.

 

 

 

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

·      Vi arbetar med boken Vale 7 som utgångspunkt. Under lektionerna kommer vi att arbeta med olika muntliga och skriftliga uppgifter samt muntlig och skriftlig interaktion. Vi lyssnar till spanska från olika delar av den spansktalande världen och läser enkla texter om välbekanta ämnen. Vi tränar ordförståelse bl a genom quizlet och div ordlekar och lär oss grunderna i den spanska grammatiken. Under terminen kommer vi också att arbeta med ett fristående projektarbete.

·      Vi arbetar med olika pedagogiska metoder såsom EPA, ”Detta kan vi”, “Experter”, Olika former av frågekort, “Gruppintervjuer”, “Hitta en kompis”, “Hitta någon som” mfl.

Tidsplan:

Pågående under vårterminen

 

Bedömning:

Under terminen får eleverna kontinuerlig återkoppling på sin utveckling i de olika förmågorna så att eleverna själva kan se sin progression. Den slutliga bedömningen sker i slutet av terminen vid betygssättningen.

 

Utvärdering:

Utvärderingen sker kontinuerligt under terminen, exempelvis med hjälp av Språkportfolio (se dokument i Unikum).