👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing stories in English vt-21

Skapad 2021-04-11 18:22 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Learn to write short presentations, stories, descriptions, messages and instructions.
Grundskola 4 Engelska
Vi börjar med att titta på hur man bygger en berättelse. Därefter tränar vi på att skriva berättelser tillsammans och på egen hand på engelska.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera dig och kommunicera i skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Konkretisering av mål

Du ska få lära dig att:

 • använda ett mönster för hur man kan skriva berättelser på engelska
 • använda olika strategier som gör budskapet tydligare
 • presentera dina texter

Arbetssätt

Vi kommer till en början att använda en modell för att bygga upp en text. Först arbetar vi tillsammans och sedan skriver vi enkla texter på egen hand. 
Vi använder papper och penna när vi skriver och/eller dator.
Du kommer också att få träna på att ge och ta emot respons och att bearbeta dina texter med hjälp av responsen.

Bedömning

Jag  kommer att bedöma din förmåga att:

 • uttrycka dig enkelt, tydligt och sammanhängande när du  skriver engelska.
 • göra enkla förbättringar, till exempel omformuleringar, för att underlätta förståelsen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Att skriva engelska texter

E
C
A
Skriftliga framställningar
Begriplighet
Du skriver enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du skriver enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du skriver enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriftliga framställningar
Bearbetning
Du kan bearbeta och göra någon enkel förbättring av egna texter.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna texter.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna texter.
Skriftlig interaktion
Begriplighet
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriftlig interaktion
Bearbetning
Du kan välja och använda dig av någon strategi (enklare språk, skriva om, bara beskriva delar av det du vill säga...) som löser problem i och förbättrar din text.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar din text..
Du kan välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar din text.