👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte - GEOMETRI

Skapad 2021-04-11 19:42 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 4 Matematik
Hur många centimeter är en meter? Hur lång är figurens omkrets? Hur många hörn har en triangel? Omkretsen av en kvadrat är 12 cm, hur långa är sidorna? Hur många meter är 1/2 kilometer?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få möjlighet att lära dig:

- nya begrepp

- geometriska objekt

- metoder för att bestämma omkrets och area

- nutida och äldre mätningsmetoder och göra jämförelser mellan dem

- lösa problem

 

Bedömning - vad och hur

Du kommer att göra ett förtest, för att se vilka kunskaper du redan har om området och för att se vad vi behöver arbeta vidare med.

Du kommer att få visa dina kunskaper på olika sätt:

- vara aktiv i samtal och diskussioner

- arbeta och redovisa uppgifter i matteboken

- diagnoser och tester

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

- ha genomgångar

- arbeta i läromedlet Matematik Alfa

- samtala och diskutera

- mattespel

- arbeta med begrepp på olika sätt 

Vi arbetar i grupp, i par och enskilt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6