👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fisken utvärdering och analys fokusområde Matematik. Vt 2021

Skapad 2021-04-11 21:55 i Jungfrustigens fsk/Bosgårdens ped. enhet Mölndals Stad
Förskola
Matematik finns överallt omkring oss och vi ville låta barnen skapa ett intresse för matematik. Lika viktigt att synliggöra matematiken i vardagen och utmana barnen utifrån deras förståelse.

Innehåll

 

Utvärdering:

 

Vi hade som mål att barn på Fisken skulle upptäcka matematik i sin vardag. I utbildning och i undervisningstillfälle ser vi att visat och utvecklat intresse och förståelse t ex om siffror, former, mätning när dem skapar, spelar olika spel, programmering och när de bygger med Lego och olika material. Barnen bygger olika hus med olika tekniker, bygger Lilla Ärtans hus, mäta hur lång är lilla ärtan och mäta varandra. Barnen programmerar Bebot  och räknar t ex två steg framåt, tre  steg till vänster och räknar antal steg tillsammans. 

 

Under skapande aktiviteter, så har barnen deltagit att tillverka  olika insekter, djur från temaboken, samt skapat olika  geometriska former.

 

Vi har erbjudit varierande aktiviteter i både inne-och utemiljö samt använt oss av olika lärandes redskap, bland annat olika digitala verktyg som till exempel: Bebot  och Osmo Pizza. Vi har använt oss av Appen Pullyglott och använt / läst böcker som innehållet olika matematiska begrepp. Tillsammans med barnen har vi har bearbetat de olika begreppen, exempelvis, Vem gick in med skorna på ?  

 

 

 

Analys:

Vi pedagoger ser att det är viktigt att utgå från barnens intresse och nyfikenhet.  
Vi har olika material  och verktyg som fångar olika intresse hos barnen. 

 Barnen får möjlighet och tid till att fördjupa sitt intresse och lärande samt inflytande i verksamheten.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18