👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dunderkalaset - Kapitel 2:5

Skapad 2021-04-12 07:31 i 045021 Förskolan Juvelen Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Del 5 av kapitel 2 av dunderkalaset.

Innehåll

nnehåll

 

Dagens uppdrag består i att skapa våra egna skattkartor. Samtala om vad en skattkarta är samt vad som är viktigt att tänka på när man läser av en skattkarta.

Förberedelser: De förberedelser som vi gjort innan undervisningstillfället är att vi har förberett brevet från Tindra och Jalle. Vi har även förberett en enkel skiss av rummet vi kommer att befinna oss i där även en skatt är gömd. 

 

Syfte: Syftet med undervisningen är att utmana barnen i:

 

- Att utveckla rumsuppfattning 8läge, form och riktning)

- Att avbilda verkligheten via symbolspråk

-Att använda digitala hjälpmedel

 

Material: Materialet som kommer att användas kommer främst att bestå av skapande karaktär så som papper, pennor, kartong, målarfärg m.m. Vi kommer även att använda oss utav en stor whiteboard där vi tillsammans kan synliggöra, samtala och tillsammans reflektera över vad en skattkarta är och hur den kan användas. Vi kommer även att använda oss av digitala verktyg (ipad) för att användas i det skapande momentet. 

 

Genomförande: Som tidigare kommer vi att påbörja aktiviteten med en kort återkoppling till föregående aktivitet för att bland annat öva på att återberätta men även återkoppla till de som inte var närvarande. Efter detta kommer brevet från Tindra och Jalle att läsas upp. Efter detta kommer skissen över rummet att visas för barnen. Sedan kommer ett kryss att läggas till i skissen för att markera vart skatten är gömd. När krysset kommer upp har vi möjlighet att tillsammans klura ut vad symbolen egentligen innebär och varför använder vi just ett kryss? 

 

Efter vårt samtal är det så dags att skapa våra egna skattkartor. Här ges barnen möjlighet att använda olika typer av material för att skapa med. Fantasin är det som sätter gränserna. Även digitala verktyf kommer att vara tillgängliga för barnen för att användas i det skapande momentet men även för att kunna ta reda på olika typer av fakta och information kring skattkartor i allmänhet. 

 

Dokumentation: Vi planerar att dokumentera våra tillfällen med hjälp utav kameror för att ha bilder till reflektion och dokumentation för barnen i miljön. Barnen kommer även att tillåtas att vara med och delta i själva dokumenterandet i att ta bilder på görandet men även sina egna och andras alster. 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
    Lpfö 18