👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 2021 Idrott och hälsa år 1

Skapad 2021-04-12 08:46 i Björkåsskolan Grundskolor
Planering av ämnet idrott och hälsa för ht-19
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Ämnet idrott och hälsa i år 1-3 utgår från syftet av ämnet och det centrala innehållet för årskurserna 1-3. Vi kommer att jobba med nedanstående delar ur det centrala innehållet.

Innehåll

Innehåll

Du ska utveckla din förmåga att:

 • visa hänsyn och samarbeta med de andra i gruppen vid olika lekar och aktiviteter
 • våga prova nya övningar, t ex redskapsövningar
 • aktivt delta i lekar och enkla bollspel och följa dess regler
 • veta hur man vistas i idrottshallen på ett säkert sätt
 • anpassa dina rörelser till olika miljöer
 • delta i samtal om upplevelsen av lektionen
 • veta vad rumsuppfattning och lokalsinne är

Arbetssätt

Du kommer att få delta i:

 • lekar och idrotter och få lära dig dess regler
 • övningar som tränar din motoriska förmåga t.ex fotbollsövningar
 • inne- och uteidrott under olika årstider.
 • lära dig hur man vistas i idrottshallen på ett säkert sätt, så man inte skadar sig
 • utvärdering och samtal om vad hälsa är och vad man själv kan göra för få goda levnadsvanor

Bedömning

Vad kommer bedömas och hur ska du visa din kunskap?

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • aktivt deltaga i lekar och idrotter, ute och inne, utifrån bästa förmåga
 • samarbeta i laglekar och aktiviteter
 • utföra motoriska grundformer som t.ex. springa, hoppa och krypa
 • samtala och utvärdera innehållet i lektionen, din egen prestation

Lgr11

Syfte

Centralt innehåll

Centralt innehåll utifrån Lgr11 som är aktuellt i år 1-3.

Kunskapskrav

Kunskapskrav kopplade till det centrala innehållet i ämnet utifrån Lgr11.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  C 6

Matriser

Idh
Bedömningsmatris idrott och hälsa år 1

Rörelse

På väg att nå förväntade kunskaper för årskursen
Förväntade kunskaper för årskursen
grovmotoriska grundformer t.ex. hoppa, springa
Du klarar till viss del de grovmotoriska grundformerna
Du klarar de grovmotoriska grundformerna
sammansatta grovmotoriska grundformer i t.ex. redskap
Du klarar till viss del av sammansatta grovmotoriska grundformer
Du klarar sammansatta grovmotoriska grundformer
samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
Du klarar till viss del av samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
Du klarar att samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
regler och instruktioner i lekar och idrottsaktivitet
Du klarar till viss del av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter
Du klarar att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter
samtala om upplevelser av: lek, hälsa, natur och utevistelse
Du svarar på direkta frågor om dina upplevelser och rörelseaktiviteter.
Du kan föra samtal om hur du upplever olika rörelseaktiviteter
lekar och rörelse i natur- och utemiljö
Du deltar till viss del i uteverksamhet i närmiljön
Du klarar av att delta i uteverksamhet i närmiljön.
säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelse
Du behöver påminnas om att ta hänsyn och delta på ett säkert sätt
Du visar hänsyn och deltar på ett relativt säkert sätt