👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering årskurs 7 - VT - Prästgårdsområdet

Skapad 2021-04-12 10:20 i Förslövs skola F-9 Båstad
Orientering i när- samt okänd miljö
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
I momentet orientering använder vi främst vår närmiljö, där vi tryggt kan orientera oss och träna på att använda olika hjälpmedel utan att känna osäkerhet i om vi hittar tillbaka till skolan eller inte. Vid minst två tillfällen per läsår tränar vi i okänd terräng, där vi måste lita på vår förmåga att använda olika hjälpmedel för att hitta till ett på förväg bestämt mål.

Innehåll

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Att lära oss kartans färger, karttecken, väderstreck och passa kartan.
Att lära oss förstå skala, höjdkurvor och kartans färger för markering av framkomlighet.
Att lära oss orientera med hjälp av karta och kompass i både känd (närmiljö) och okänd terräng.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Dina kartkunskaper.
Hur väl du kan orientera dig i olika miljöer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Idrott & Hälsa - Orientering 7-9

Kursplanemål
 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh  7-9   Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Idh  E 9   Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
 • Idh  E 9   Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
 • Idh  C 9   Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
 • Idh  C 9   Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
 • Idh  A 9   Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
 • Idh  A 9   Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kartkunskap
Du behöver träna mer på kartans färger samt karttecken.
Du kan till viss del kartans färger, karttecken, passa kartan och göra bra vägval
Du har relativt goda kunskaper om kartans färger, karttecken, passa kartan och göra bra vägval
Du har goda kunskaper om kartans färger, karttecken, passa kartan och göra bra vägval
Orientera
Du behöver träna mer på att orientera i okända miljöer genom att använda karta och kompass.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer genom att använda karta och kompass. Du visar det genom att t.ex. hitta kontroller vid tydliga ledstänger.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i okända miljöer genom att använda kartor och kompass. Du visar det genom att tex: hitta kontroller bredvid tydliga ledstänger och vid tydliga terrängföremål.
Du kan med god säkerhet orientera dig i okända miljöer genom att använda kartor och kompass. Det visar du genom att tex: hitta kontroller bredvid tydliga ledstänger och vid tydliga terrängföremål på ett tidseffektivt sätt med vägval efter framkomlighet.