👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Kristendom vt-21

Skapad 2021-04-12 10:57 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Planering i kristendom för åk 6.
Grundskola 4 – 6 SO (år 1-3) Religionskunskap
Vi ska lära oss om de grundläggande dragen i religionen kristendom. Du ska kunna några av de begrepp som förekommer inom kristendomen, några högtider, några ceremonier samt kunna föra resonemang om etik och moral inom religionen.

Innehåll

Innehåll

Arbetet kommer delas upp i en fakta-del då vi lär oss grundläggande fakta om innehållet i religionen kristendom, samt en "tänka"-del, då vi diskuterar och granskar olika existentiella frågor mot bakgrund av hur religionen kristendom förklarar dessa. Vi kommer avslutningsvis lyfta in övriga Abrahamitiska religioner för jämförelser.

Faktadel:

- Kristendomens historia

- Huvudsakligt innehåll i Nya testamentet

- Kyrkoårets traditioner och högtider

Tänkadel:

 - Vad är etik och moral

- Elevnära moraliska dilemman

- Döden och livet, livsmening och existentiella frågor

- Spår av Kristendomens inflytande i vardagsliv och samhälle

 

Arbetssätt och hur du visar på lärande 

- Gemensamma genomgångar där du kommer delta aktivt

- Du kommer få jobba självständigt med instuderingsfrågor där du tränar på att leta svar bland olika källor

- Du kommer att få diskutera elevnära moraliska och etiska dilemman i liten grupp

- Du kommer få visa dina kunskaper om kristendomen genom en avslutande kunskapskoll

- Du kommer att reflektera över vilka spår vi kan se av kristendomen i vårt samhälle

 

Tänk på att:

Lära in faktainnehållet till instuderingsfrågorna.

Under våra Sokratiska samtal - bidra med dina tankar. (Sokratiska samtal är en gemensam dialog där ni elever tillsammans reflekterar och filosoferar. Syftet är att tränga djupare in i olika frågeställningar.)

När du får skriftliga reflektionsfrågor - beskriv med ord hur du tänker och varför du tänker som du gör (=utvecklade svar).

När vi tittar på filmer - lyssna noga och anteckna.

Vara aktiv och visa intresse vid gemensamma genomgångar.

 

Bedömning

Resonemang och svar på dina instuderingsfrågor, bland annat från uppgifter på Pobben.

Din delaktighet i diskussioner.

Resultat på avslutande kunskapskoll.

Uppgifter

 • Reflektera över livsfrågor och identitet

 • Kunskapskoll - frågor

 • Kunskapskoll - frågor

 • Läxa v. 16 - Religion

 • Läxa v. 16 - Religion

 • Så firar jag ramadan:

 • Livet och döden...

 • Livet och döden...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re SO
Religion år 4-6

På väg mot
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Kristendomen
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett enkelt sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett utvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Resonera om moraliska frågor
Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Informationssökning
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.