👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

To sum it all up...with some music!

Skapad 2021-04-12 11:09 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Engelska
We are heading towards summer and summer break. It's almost time to wrap things up and say goodbye, good luck and thank you! But before that, a few things to sum it all up. Reading, listening and writing and most important going back to old memories in the lovely world of MUSIC!

Innehåll

Syfte

Konkretisering av målen

 • Du visar att du kan läsa och förstå olika typer av texter i texter ur läromedel samt i ett nationellt prov.
 • Du visar att du kan lyssna på och förstå olika typer av texter i ett nationellt prov. 
 • Du visar att du kan skriva en text utan hjälpmedel såsom ordbok  och stavningshjälp i en avslutande skrivuppgift med tema music. 

Undervisning

 • Vi tränar läsning och utökar vårt ordförråd. 
 • Vi tränar på grammatik som just du behöver inför skrivande.
 • Vi tränar på att skriva olika typer av texter. 
 • Vi skriver en uppsats utan hjälpmedel. 
 • Vi ser filmen Bohemian rhapsody och diskuterar filmens innehåll.
 • Du gör ett "mix-tape" (blandbad) med låtar  som står för dina minne och för dig i olika åldrar. Du presenterar din lista  för en liten grupp. 
 • Vi läser låttexter och presenterar innehåll för en grupp.

 

Bedömning

 • Din förmåga att läsa, förstå, återge och kommentera ett innehåll (kunskapskraven åk9).
 • Din förmåga att lyssna, förstå, återge och kommentera ett innehåll (kunskapskrav åk 9).
 • Din förmåga att skriva olika slags texter med anpassning till mottagare och situation. (kunskapskrav åk 9)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9